null

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na rok 2023 | XVIII edycja programu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika zawiera napis: Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na rok 2023, XVIII edycja programu oraz ilustrację w postacie budynku szkoły
Autor: WCIES

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Adresujemy je głownie do tych z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się
o dofinansowanie działań projektowych.

Zapraszamy do wyboru jednej z proponowanych form:

- warsztaty online, w godz. 17.00 - 19.30 (dwa spotkania w ramach pracy każdej z grup):

 gr 1 - 18 i 20 października 2022 r. (rejestracja https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow)

 gr 2 – 24 i 26 października 2022 r(rejestracja https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-2)

 

szkolenie i praca własna (samokształcenie) na platformie edukacyjnej MOODLE, od 7 do 25 listopada 2022 r. (rejestracja od 10 października br.)

  

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkań online lub do szkolenia na platformie edukacyjnej MOODLE

 

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

  1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on-line,
  2. działań na rzecz włączania dzieci uchodźców w społeczność warszawskich szkół i przedszkoli,
  3. edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu
  4. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
  5. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
  6. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności,
  7. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
  8. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  9. działań związanych z edukacją prawną,
  10. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.