null

Rusza XIX edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczniowie w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta
Autor: m.st. Warszawa

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku
o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Kierujemy je głównie do tych z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się
o dofinansowanie działań projektowych.

Zapraszamy do wyboru jednej z proponowanych form:

 gr 1 - 18 i 19 października 2023 r. (rejestracja https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-1)

 gr 2 - 25 i 26 października 2023 r. (rejestracja https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawskie-Inicjatywy-Edukacyjne-istota-i-zasady-pisania-wnioskow-gr-2)

- warsztaty online, w godz. 17.00 - 19.30 (dwa spotkania w ramach pracy każdej z grup)

 

gr 3 – od 6 do 30 listopada 2023 r

- szkolenie i praca własna (samokształcenie) na platformie edukacyjnej MOODLE (rejestracja od 16 października br.)

  Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkań online lub do szkolenia na platformie edukacyjnej MOODLE

 Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych,
 2. działań na rzecz włączenia dzieci uchodźców i imigrantów w społeczność szkół i przedszkoli,
 3. edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu,
 4. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
 5. działań związanych z przestrzenią szkoły, osiedla, miasta,
 6. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności,
 7. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
 8. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 9. działań związanych z edukacją prawną,
 10. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły,
 11. działań związanych z ważnymi rocznicami, w szczególności: 80 rocznicą Powstania Warszawskiego, 20 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznicą wstąpienia Polski do NATO.