null

WCIES - wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia dyplom. Treść dyplomu: Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dyplom. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - sygnatariusz Karty Różnorodności aktywnie przeciwdziała dyskryminacji , zobowiązuje się do wprowadzania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Marzena Strzelczak Prezeska Zarządu i Generalna Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 1 czerwca 2022 r.

1 czerwca 2022 roku pan Arkadiusz Walczak – dyrektor WCIES podpisał w imieniu naszej instytucji Kartę Różnorodności.

 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana pod patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Jest ona realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta to pisemne zobowiązanie, które obliguje do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Pracodawcy decydujący się na wprowadzenie tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest 268 sygnatariuszem tego dokumentu. 

17 maja Kartę Różnorodności podpisał Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.