null

Warsztaty dla nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik - propozycja na ferie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycielki i nauczycieli na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu Erasmus+.

Jeszcze w czasie ferii nauczycielki i nauczyciele będa mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez CNK w ramach dwóch projektów Erasmus+:

 • warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych | Make it Open (MiO) 
 • warsztaty dla nauczycieli szkół zawodowych, techników i leceów | Hands on Remote.

Nauczyciele będą mogli również wziąć udział w spacerze spacer po przestrzeniach Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (już po warsztatach) i wysłuchać opowieści o tym, co spowodowało ich powstanie. Będzie to wyjątkowa okazaja dla nauczycieli warszawskich szkół jeszcze przed oficjalnym otwarciem budynku PPK.


Make it Open (MiO) | warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapisy mejlowo na adres: kamil.wachol@kopernik.org.pl

Wspólnie z dziewięcioma europejskimi instytucjami, CNK prowadzi międzynarodowy projekt Make it Open (MiO). Dąży do tego, by skupić wokół siebie szkoły, które chcą stać się centrami współpracy lokalnych podmiotów na rzecz rozwiązywania problemów społeczności (open schooling). Każda instytucja odpowiada za inne działania. CNK zajmuje się wsparciem szkół w fazie transformacji, pomagamy im we współpracy z partnerami i ekspertami oraz opracowujemy metody ewaluacji działań. 

Wraz z czterema szkołami CNK opracowało scenariusze projektów szkolnych:

 • „Dźwięki wokół nas” dotyczą pomiarów poziomu hałasu w różnych miejscach w szkole, sposobów tłumienia go i zawierają i instrukcję konstruowania komory akustycznej dla szkolnego radiowęzła.
 • „Od nasion do kompostu” to zajęcia związane z żywnością, jej marnowaniem i budową szkolnego kompostownika.
 • „Bioróżnorodność” oparta jest o tworzenie kwietnego ogrodu na terenie szkoły oraz badania bioróżnorodności.
 • „Na dwóch kółkach” łączy tematykę zanieczyszczenia powietrza spalinami z kampanią społeczną, promującą korzystanie z komunikacji miejskiej i rowerów.

Każdy ze scenariuszy obejmuje 7-10 jednostek lekcyjnych. W sumie w ramach projektu Make it Open powstało 16 scenariuszy projektów uczniowskich są one dostępne na platformie Navigator (www.openschoolingnavigator.eu).

W trakcie warsztatów:

 • przybliżymy nauczycielom ideę open schoolingu,
 • podzielimy się bazą scenariuszy na projekty uczniowskie (ponad 120 scenariuszy pojedynczych lekcji),
 • przedstawimy narzędzie do modyfikowania i tworzenia własnych scenariuszy – platforma Navigator,
 • zaprezentujemy interaktywny kurs online dla nauczycieli dotyczący open schoolingu (20-godzinne szkolenie),
 • przedstawimy wyniki badań realizowanych w pilotażu projektu,
 • damy możliwość nawiązania współpracy z nauczycielami realizującymi projekty poza granicami naszego kraju.

Termin 1: 21 lutego (wtorek), godz. 14:00-16:00 (dla nauczycieli klas 1-6 szkół podstawowych)

Termin 2: 24.02 (piątek), godz. 11:00-13:00 (dla nauczycieli klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych)

 • Czas trwania warsztatów: 120 minut (2 godziny)
 • Miejsce: Wytwórnia, budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18, Warszawa

Prowadzący: Kamil Wachol, starszy specjalista w Dziale Rozwiązań Edukacyjnych CNK


Hands on Remote | warsztaty dla nauczycieli szkół zawodowych, techników i leceów

Zapisy mejlowo na adres: wojciech.karcz@kopernik.org.pl

W ramach działania Erasmus+ Hands on Remote Centrum Nauki Kopernik realizuje projekt polegający na stworzeniu różnych scenariuszy zajęć związanych z wykorzystaniem nowych technologii do prowadzenia eksperymentów w szkole. Projekt jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, technicznych oraz liceów. W ramach tego działania wspólnie z partnerami z Niemiec (Deutshes Museum, Technische Universitat Munchen) i Portugalia (Uniwersytet Lizboński) zostały opracowane 3 duże moduły zawierające propozycje różnych doświadczeń wykorzystujących np. mikrokontrolery, komputery, czy czujniki zawarte w smartphonie.

strona projektu: https://sites.google.com/campus.ul.pt/hands-on-remote-en/home

Podczas warsztatów  nauczyciele będą mieli możliwość przetestowania w praktyce pomysłów na zajęcia stworzone w ramach projektu.

Ogólny plan warsztatu:

 • Krótki wstęp dotyczący założeń projektu Erasmus+.
 • Testowanie scenariusza stworzonego przez zespół CNK: wykorzystanie różnych czujników do automatyzacji pomiarów podczas szkolnych eksperymentów (od prostych do zaawansowanych).
 • Dyskusja nad możliwością wykorzystania takich metod w szkole.

Termin 1: 21 lutego (wtorek), godz. 11:00-13:00

Termin 2: 23.02 (czwartek), godz. 17:00-19:00

Czas trwania warsztatów: 120 minut (2 godziny)

Miejsce: Wytwórnia, budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18, Warszawa

Prowadzący: Wojciech Karcz, starszy specjalista w Dziale Laboratoriów CNK

Udział w warsztatach jest bezpłatny.