null

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na rok 2022 | XVII edycja programu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” (WIE) to program wspierania nowatorskich działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Program daje możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów przygotowanych przez placówki edukacyjne stolicy.

Nauczycieli zainteresowanych aplikowaniem o środki z WIE zapraszamy do udziału w warsztatach online, dwa spotkania dla każdej z grup, w dwóch terminach do wyboru:  

gr. 1 – 19 i 21 października 2021 r., w godz. 17.00-19.30

gr. 2 – 26 i 28 października 2021 r., w godz. 17.00-19.30

Zajęcia mają stanowić wsparcie przygotowujące do napisania wniosku
o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do nauczucieli, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i  szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

  • inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on-line,
  • edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,
  • działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
  • przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
  • działań związanych z edukacją prawną,
  • działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.
  • działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności,
  • samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego.

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji:

gr. 1 - Zapisy

gr. 2 - Zapisy