null

Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców to odbywające się cykliczne spotkania rodziców aktywnie działających w radach rodziców warszawskich placówek oświatowych. W trakcie forum uczestnicy mogą:

•    wymieniać się doświadczeniami,
•    inspirować,
•    rozmawiać o ważnych dla siebie sprawach,
•    projektować i testować wspólne działania na rzecz rozwoju szkolnej społeczności, współpracy ze środowiskiem lokalnym,
•    współdziałać z nauczycielami i dyrektorami.