null

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich już działa!

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich już działa!

Od 12 grudnia swoją działalność rozpoczął Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. To nowa funkcja, o konieczności powołania której wnioskowało ponad 70 proc. uczniów, którzy wzięli udział w badaniu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Do obowiązków Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich należy m.in.:

  • koordynowanie programów polityki oświatowej m.st. Warszawy;
  • inicjowanie i opracowywanie działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek; 
  • bieżąca współpraca z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją;
  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach; 
  • organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji;
  • współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia;
  • współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Więcej informacji o działalności Rzecznika na stronie Biura Edukacji.