null

Warszawski Model Wspomagania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uścisk dwóch dłoni: męskiej i kobiecej

Wspomaganie placówek to kompleksowe wsparcie kierowane do wszystkich publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy.

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych i rady pedagogiczne do skorzystania z udziału w  nowej formule kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych, która jest realizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Opracowany model wspomagania placówek daje szansę nowych możliwości doskonalenia się dyrektorów i nauczycieli.

Realizacją wspomagania placówek zajmuje się zespół Warszawskich Animatorów Wspomagania (WAW). Pracę sieci współpracy i samokształcenia koordynują Koordynatorzy Sieci (KOS) we  WCIES oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

Jeśli jesteście zainteresowani możliwościami, jakie oferuje nowy model wspomagania, prosimy o wypełnienie przez dyrektora placówki Deklaracji wstępnej (załącznik nr 2) oraz podpisanie warunków formalnych (załącznik nr 3) uczestnictwa i dostarczenie oryginału/przesłanie skanu do WCIES. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: teresa.prochowska@wcies.edu.pl

Pytania prosimy kierować do Teresy Prochowskiej – kierowniczki Pracowni Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek na podany wyżej adres e-mail lub tel.: 885 52 42 39

Warszawski Animator Wspomagania skontaktuje się, odpowie na wszelkie pytania, omówi z dyrekcją placówki specyfikę wspomagania oraz przeprowadzi spotkanie informacyjne i  diagnostyczne dla rady pedagogicznej danej placówki.

Ostateczna decyzja o przystąpieniu do wspomagania zapadnie po zapoznaniu się nauczycieli z założeniami modelu i głosowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Warszawskim Modelem Wspomagania (załącznik nr 1). 

Jeśli macie pytania dotyczące procesu wspomagania placówek, prosimy o kontakt z  WAW.

Krystyna Marczewska – krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

Teresa Prochowska – teresa.prochowska@wcies.edu.pl

Iwona Maciejewska – iwona.maciejewska@wcies.edu.pl 

Ewa Borgosz – ewa.borgosz@wcies.edu.pl

Załączniki: