null

VII Warszawski Festiwal Języka Rosyjskiego 2021/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawski Festiwal Języka Rosyjskiego 2021/2022 WCIES

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w Festiwalu.

Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów, wszystkich szkół m.st. Warszawy (niezależnie od tego, czy uczą się języka rosyjskiego).

W ramach Festiwalu odbędą się:

  • Konkurs plastyczny „Morał bajki rosyjskiej” (listopad 2021/styczeń 2022, Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza);
  • Konkurs krajoznawczo-plastyczny „Pejzaże Rosji” (styczeń 2022,  LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”).
  • Konkurs piosenki rosyjskiej (marzec 2022,  III LO im. gen. Józefa Sowińskiego – zakładka „konkursy”)
  • Konkurs recytatorski „Mój pomysł na wiersz rosyjski dla dzieci (recytacja lub scenka)” (kwiecień 2022, Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego);
  • Konkurs fotograficzny „Śladami kultury rosyjskiej w Warszawie”(maj 2022, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie)

Regulaminy poszczególnych konkursów będą dostępne na stronach szkół - organizatorów.

W razie konieczności festiwal może być realizowany w formie zdalnej.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w Festiwalu!

Załączniki: