null

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Statuetki Nagrody im. Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nagrody otrzymują instytucje poszukujące własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

O Nagrodzie

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w której podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane. 

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka 2022/2023
 


Temat przewodni Nagrody w roku szkolnym 2022/2023 to: „Szkoła/placówka miejscem gościnności i współistnienia, w tym dla dzieci z Ukrainy”.

Laureaci w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 5000 zł. O nagrodę można ubiegać się corocznie.

Wnioski o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka ocenia Kapituła w składzie:

  • Katarzyna Liwiak-Rybak – przedstawicielka Muzeum Warszawy
  • Marta Ciesielska –  przedstawicielka Korczakianum
  • Anna Czerwińska – przedstawicielka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
  • Barbara Janina Sochal – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
  • Ewa Borgosz – przedstawicielka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  • Teresa Ogrodzińska – ekspertka z dziedziny pedagogiki
  • Katarzyna Koszewska – ekspertka z dziedziny pedagogiki
  • Monika Werwicka – ekspertka z dziedziny pedagogiki
  • Janusz Kostynowicz – ekspert z dziedziny pedagogiki

Wsparcia związanego z założeniami formalnymi, organizacyjnymi i merytorycznymi Nagrody udziela Izabela Witczak.


Wsparcie w ramach Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia  Janusza Korczaka rok szkolny 2022/2023

Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych
cykl seminariów online

Adresaci: nauczyciele/wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, gotowi rozwijać swój warsztat pracy
i z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań

Comiesięczne, krótkie spotkania w sieci (aplikacja Zoom, w godz. 15.30 – 18.00), których celem jest poznawanie oraz inspirowanie się życiorysem i dorobkiem Janusza Korczaka.

W trakcie zajęć uczestnicy będą zdobywać nową wiedzę i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Będą również poszukiwać możliwości ale też rozpoznawać ograniczenia zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnych placówkach edukacyjnych.

Treści poszczególnych seminariów skoncentrowane są wokół określonego obszaru, możliwy jest udział również w pojedynczych spotkaniach.

Harmonogram seminariów

Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu" |  18 października 2022 r. (zapisy od 30.09.2022)

Zapoznanie z kluczowymi wydarzeniami z biografii Janusza Korczaka oraz z założeniami, historią i sposobem funkcjonowania trzech korczakowskich instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu
i pisma „Mały Przegląd”.

Dom Sierot od środka. Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych  | 22 listopada 2022 r. (zapisy od 28.10.2022)

Zapoznanie z zapiskami młodych wychowawców korczakowskich (tzw. bursistów) z ich codziennej pracy z dziećmi. Poszukiwanie podobieństw między dylematami tamtych czasów
a współczesnymi oraz odpowiedzi, które mogą być użyteczne dla współczesnych wychowawców.

Pomiędzy relacjami a instytucjami – jak z nich korzystać wg. Janusza Korczaka? | 5 grudnia 2022 r. (zapisy od 10.11.2022)

Zapoznanie z koncepcją korczakowskiej „instytucji opartej na podmiotowości” jako szczególnego typu instytucji, jak też ze sposobami pracy z wychowankami, opartymi na relacji.

Janusz Korczak jako pisarz – najważniejsze wątki twórczości | 24 stycznia 2023 r. (zapisy od 29.12.2022)

Poznanie najważniejszych wątków twórczości Janusza Korczaka, kierowanej do dorosłych i dzieci, przede wszystkim: Jak kochać dziecko; Prawo dziecka do szacunku; dylogia Król Maciuś; Kajtuś Czarodziej; Kiedy znów będę mały; Mośki, Joski i Srule oraz Józki, Jaśki i Franki; Pamiętnik

Jak dziś przybliżać dzieciom idee i postać Janusza Korczaka poprzez jego książki dla dzieci? |  28 lutego 2023 r. (zapisy od 26.01.2023)

Głębsze zapoznanie z problematyką wybranych książek dla dzieci Janusza Korczaka, m.in.: Król Maciuś I, Król Maciuś na wyspie bezludnej, Kajtuś Czarodziej, Kiedy znów będę mały, Uparty chłopiec, Trzy wyprawy Herszka. Połączenie fabuł z ponadczasową wymową tych dzieł, związaną z ważnymi dla Korczaka wartościami. Zaproponowanie sposobu pracy z dziećmi, przybliżającego im powyższą tematykę.

Jak uczyć dziecko – podejście korczakowskie | 21 marca 2023 r. (zapisy od 01.03.2023)

Zapoznanie z korczakowskim  myśleniem i podejściem do edukacji, na podstawie literatury korczakowskiej i doświadczeń z placówkami opiekuńczymi, jak też ze szkołą eksperymentalną.

Rozwój wychowawcy - Janusz Korczak jako "wychowawca wychowawców"- czego dziś może nas nauczyć? | 18 kwietnia 2023 r. (zapisy od 24.03.2023)

Zapoznanie uczestników z tematyką „wychowania wychowawcy”, obecną w perspektywie korczakowskiej.

Żydowska tożsamość Janusza Korczaka | 16 maja 2023 r. (zapisy od 25.04.2023)

Uporządkowanie wiedzy dotyczące żydowskiej części żydowsko-polskiej tożsamości Janusza Korczaka, by lepiej zrozumieć dokonywane przez niego wybory, ale też zwiększyć swoje kompetencje w zakresie przybliżania dzieciom tej skomplikowanej tematyki.

Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi  | 13 czerwca 2023 r. (zapisy od 22.05.2023)

Zapoznanie ze zjawiskiem bliskości myśli i praktyki Janusza Korczaka oraz wybranych koncepcji psychologicznych. Inspiracja do budowania własnych rozwiązań sytuacji wychowawczych.

Refleksje i inspiracje jak być placówką edukacyjną wyróżniającą się w obszarze wychowania trzy konsultacje zbiorowe dotyczące wybranych obszarów Nagrody

Konsultacja 1 | poruszane zagadnienia: ramy programu wychowawczego, system szkolny, rozwiązywanie problemów wychowawczych – 14 marca 2023 r. (zapisy od 1.02.2023)


Konsultacja 2 | zagadnienia: postawy nauczycieli, profilaktyka dnia codziennego, dylematy moralne małe i duże (jak rozmawiać na trudne tematy) – 20 kwietnia 2023 r. (zapisy od 23.03.2023)

Konsultacja 3 | zagadnienia: podmiotowość, samorządność, rozwój uzdolnień, metody Korczaka –
23 maja 2023 r. (zapisy od 18 kwietnia 2023)

10-lecie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

Seminarium/dobre praktyki wychowawcze/wymiana doświadczeń – maj/czerwiec 2023 r.

Formy doskonalenia w obszarze wychowawczym w ramach Akademii Wychowawcy

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka systemowy program skierowany do warszawskich szkół podstawowych

Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

Wsparcie szkoleniowe w obszarze specjalistycznym (pomoc psychologiczno- pedagogiczna)

oferta przygotowana przez Pracownię Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/oferta-na-rok-szkolny-2022-2023)

Więcej informacji znajduje się na stronie edukacja.um.warszawa.pl. 

Załączniki: