null

Zapraszamy do drugiej edycji konkursu Warszawska Ekoliga

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna

Zapraszamy uczniów warszawskich szkół, by aktywnie włączyli się do tych starań, a przy okazji zawalczyli o atrakcyjne nagrody dla siebie i swoich placówek! Rusza II edycja konkursu Warszawska Ekoliga, tym razem pod hasłem „Odpady niebezpieczne – ograniczamy zagrożenia”!

Resztki farby, zaschnięty klej, zużyte baterie czy świetlówki – to przykłady odpadów niebezpiecznych, które powstają w naszych domach. Stwarzają one poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, ale dzięki wspólnym staraniom możemy łatwo zaradzić temu niebezpieczeństwu.


Co należy zrobić?

 1. Zebrać czteroosobową drużynę, której opiekunem zostanie jeden z nauczycieli.
 2. Zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat odpadów niebezpiecznych – np. na Warszawa 19115.
 3. Przygotować Pracę konkursową, która:
 • zwróci uwagę na konkretne zagrożenia związane z odpadami niebezpiecznymi

lub

 • przedstawi pomysł, jak można przeciwdziałać takim zagrożeniom

lub

 • będzie zachęcać mieszkańców do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Termin nadsyłania prac: 28 kwietnia 2023 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu br.

Członkowie zwycięskich drużyn otrzymają nagrody rzeczowe – gadżety elektroniczne i akcesoria turystyczne o przewidywanej łącznej wartości ok. 50 000 tys. zł.

Nagrody w postaci sprzętu edukacyjnego i elementów wyposażenia czekają również na szkoły reprezentowane przez zwycięzców.

Konkurs realizujemy w ramach projektu „Capital Cities – współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do udziału!


Najważniejsze formalności

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając wypełnione dokumenty wraz z pracą konkursową. Wszystkie niezbędne formularze znajdują się w załączeniu do Regulaminu Konkursu, który zamieściliśmy na stronie w załączniku do tego artykułu.

Rywalizacja będzie się toczyć w czterech kategoriach wiekowych:

 • klasy I–III szkół podstawowych,
 • klasy IV–IV szkół podstawowych,
 • klasy VII–VIII szkół podstawowych
 • szkoły ponadpodstawowe.

Szkoła może zgłosić wiele prac, z tym że do jednej kategorii wiekowej maksymalnie trzy prace.

Forma prac konkursowych jest dowolna. Może to być na przykład:

 • artykuł, reportaż lub opracowanie – można je wzbogacić samodzielne przygotowanymi grafikami lub zdjęciami,
 • prezentacja multimedialna, nagranie audio lub wideo, animacja,
 • plakat, grafika lub seria grafik, infografika, model, makieta.

Ważne, by praca spełniała wymogi techniczne.  

Maksymalna wielkość (objętość) pracy konkursowej i akceptowane formaty plików:

 • W przypadku form tekstowych lub tekstowo-graficznych – tekst może liczyć maksymalnie 18 000 znaków ze spacjami i maks. 10 grafik/zdjęć. Całość powinna zmieścić się na 15 stronach formatu A4. Można ją przesłać w wersji elektronicznej lub w wydruku. Akceptowane formaty plików komputerowych: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF.
 • W przypadku prezentacji multimedialnej limit wynosi maks. 15 slajdów w układzie 16:9. Prezentację można dostarczyć w wydruku lub w pliku komputerowym. Akceptowane formaty plików: .PDF, .PPT, .PPTX.
 • Dla prac plastycznych dopuszczalna liczba i wymiary arkuszy to odpowiednio:
  • 5 arkuszy A4 lub
  • 3 arkusze A3 lub
  • 1 arkusz A1.

Układ pracy może być poziomy lub pionowy, a w przypadku wielu grafik dopuszczamy układ mieszany (niektóre grafiki poziome, niektóre pionowe). Podane rozmiary arkusza stanowią maksimum dla danej liczby grafik. Można wykorzystać mniejszy format (i przesłać np. 1 arkusz A4 albo 5 arkuszy A6 itd.).

Dla grafik komputerowych limit wynosi odpowiednio:

 • 5 plansz (ekranów) o rozdzielczości odpowiadającej A4 lub
 • 3 plansze (ekrany) o rozdzielczości odpowiadającej A3

Układ pracy może być pionowy lub poziomy, a dla zestawów grafik dopuszczamy układ mieszany (część grafik/ekranów poziomo, część pionowo). Podane rozmiary stanowią maksimum dla danej liczby grafik – można wykorzystać mniejszą rozdzielczość (przygotować np. jedną grafikę o rozmiarze A4, 5 grafik A6 itd.). Akceptowane formaty plików: .GIF, .JPG, .JPEG, .PDF, .PNG.

Pliki audio i wideo, w tym animacje, mogą liczyć maksymalnie 5 min łącznego czasu nagrania (odtwarzania). Praca może się składać z maksymalnie 5 osobnych odcinków lub części. Akceptowane formaty plików:

 • .3GP, .AVI, .AVIF, .ASF, .GIF, .MOV, .MP4, .MPEG, .MPG, .WEPG, .WMA, .WMV – dla plików wideo lub animacji;
 • .WAV, .MP3, .M4A, .AAC, .ADT, .ADTS – dla nagrań audio.

Modele, instalacje, makiety powinny mieć stabilną konstrukcję i należy je wykonać z trwałych materiałów, a wszystkie elementy powinny być odpowiednio trale połączone. Maksymalne wymiary:

 • 40 cm x 40 cm x 40 cm – w przypadku modeli i makiet fizycznych
 • 100 MB dla prac w formie plików cyfrowych.

Akceptowane formaty plików: .OBJ, .3DS, .STL, .PLY, .GLTF, .3DM, .FBX.

Pracę można również przygotować w formie innej niż wymienione powyżej. Taki zamiar należy jednak wcześniej zgłosić do osoby wskazanej w Regulaminie (§10 pkt 8) i uzyskać potwierdzenie, że będziemy mogli przyjąć pracę w opisanej formie. Bez uzgodnienia praca może nie zostać przyjęta.

Prace przekraczające określone limity rozmiaru lub objętości mogą zostać odrzucone.

Przedstawione problemy lub zagrożenia związane z odpadami niebezpiecznymi (przykład: odpady niebezpieczne wyrzucone do lasu) nie muszą dotyczyć faktycznych przypadków (przykład: odpady rzeczywiście porzucone w konkretnym miejscu), ale będzie to dodatkowym atutem.

Nowe pomysły na ograniczenie takich problemów lub zagrożeń nie muszą być dopasowane do systemu gospodarowania odpadami w Warszawie, ale przynajmniej teoretyczna możliwość ich wykorzystania (teraz lub w przyszłości) również będzie dodatkowym atutem.

Wszystkie istotne informacje znajdują się też w Regulaminie. Prosimy dokładnie się z nim zapoznać przed przystąpieniem do konkursu.

Belka projektowa - "Projekt Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erewań, Warszawa, Tirana otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej"

 

 

 

 

 

Załączniki: