null

Warszawa programuje!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa programuje

Program na rok szkolny 2021/2022.

Cele projektu:

  1. przygotowanie nauczycieli do programowania w języku Scratch,
  2. zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na zajęciach edukacyjnych,
  3. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki,
  4. wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele i uczniowie szkół  prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Realizatorzy:

  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
  • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Działania:

Kursy doskonalące blended-learning  od września 2021 r.

24 godziny zajęć – 4 spotkania na Zoom i materiały na platformie e-learningowej OEIiZK 

Zajęcia online odbywają się w godzinach 16:30-19:00

Warszawa programuje! Projektujemy grafikę 3D

Program zajęć

   spotkanie 1  spotkanie 2  spotkanie 3  spotkanie 4
 

Grupa 1

Spotkania zdalne

 21 września 2021 r.

wtorek

 24 września 20201 r.

piątek 

 28 września 2021 r. 

wtorek 

 1 października 2021 r.

piątek 

Grupa 2 

Spotkania zdalne

19 października 2021 r.

wtorek

 22 października 2021 r.

piątek

 26 października 2021 r. 

wtorek

 29 października 2021 r. 

piątek

 

Warszawa programuje! Tworzymy gry w języku Python

Program zajęć

   spotkanie 1  spotkanie 2  spotkanie 3  spotkanie 4
 

Grupa 1

Spotkania zdalne

 5 listopada 2021 r.

piątek

 9 listopada 20201 r.

wtorek 

 16 listopada 2021 r. 

wtorek

 19 listopada 2021 r.

piątek 

Grupa 2 

Spotkania zdalne

23 listopada 2021 r.

wtorek

 26 listopada 2021 r.

piątek

30 listopada 2021 r. 

wtorek

 3 grudania 2021 r. 

piątek

 

Warszawa programuje! Matematyka ze Scratchem

Program zajęć

   spotkanie 1  spotkanie 2  spotkanie 3  spotkanie 4
 

Grupa 1

Spotkania zdalne

 25 listopada 2021 r.

czwartek

 29 listopada 20201 r.

poniedziałek

 2 grudnia 2021 r. 

czwartek

 6 grudnia 2021 r.

poniedziałek

 

Warszawa programuje!  Scratch z dodatkowymi rozszerzeniami

Program zajęć

   spotkanie 1  spotkanie 2  spotkanie 3  spotkanie 4
 

Grupa 1

Spotkania zdalne

 16 września 2021 r.

czwartek

 21 września 20201 r.

wtorek

 23 września 2021 r. 

czwartek

 28 września 2021 r.

wtorek

Grupa 2

Spotkania zdalne

5 lpaździernika 2021 r.

wtorek

8 października 20201 r.

piątek

12 października 2021 r. 

wtorek

 15 października 2021 r.

piątek

 

Warszawa programuje! Scratch w klasach 1-3

24 godziny zajęć – 3 spotkania stacjonarne w siedzibie OEIiZK w Warszawie i materiały na platformie e-learningowej OEIiZK

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach 16:00-19:15

Program zajęć

   spotkanie 1  spotkanie 2  spotkanie 3
 

Grupa 1

Spotkania stacjonarne 

 24 września 2021 r.

piątek

 1 października 20201 r.

piatek

 8 października 2021 r. 

piątek

 

Warszawa programuje! Scratch

Program zajęć 

Warszawa programuje! Processing

Program zajęć

Podsumowanie projektu 2017/2018

Podsumowanie projektu 2016/2017 

Podsumowanie projektu 2015/2016