null

Nowa odsłona projektu "WARS i SAWA grają w szachy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia dłoń dziecka manipulującą bierkami szachowymi.
Autor: Pixabay

Rusza VIII edycja projektu „WARS i SAWA grają w szachy” realizowanego przez m.st. Warszawę i Polski Związek Szachowy w ramach projektu ogólnopolskiego „Edukacja przez szachy w szkole”.

Zapraszamy na 72 godzinny kurs doskonalący, stacjonarny nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej warszawskich szkół, które wspierają uzdolnionych uczniów.

Celem kursu jest propagowanie gry w szachy wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, przystąpienie szkoły do realizacji programu szachowego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Szczególnie zapraszamy szkoły, które nie uczestniczą jeszcze w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy”.

W trakcie szkolenia zapoznacie się z:

  • historią gry w szachy,
  • zasadami gry w szachy,
  • metodyką nauczania gry w szachy dzieci w całych oddziałach klasowych,
  • zasadami tworzenia programu nauczania gry w szachy,
  • zasadami organizacji turniejów szachowych (stacjonarnych i one-line).

Znajdziecie odpowiedzi między innymi na pytania:

  • Jak zainteresować i podtrzymać zainteresowanie ucznia grą w szachy?
  • Jak przygotować ucznia do rywalizacji sportowej podczas turniejów szachowych?
  • Jak zorganizować konkursy i festyny szkolne popularyzujące grę w szachy?  

By otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, należy uczestniczyć co najmniej w 80% zajęć oraz w wewnętrznym turnieju.

Warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest akceptacja Biura Edukacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 30.IX.2022 w kancelarii głównej Urzędu m.st. Warszawy (al. Jerozolimskie 44) .

Link do zasad rekrutacji w Biurze Edukacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapraszamy-do-kolejnej-edycji-projektu-wars-i-sawa-graja-w-szach

Spotkania odbędą się w 9 modułach w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275, ul. Hieronima 2.

1 moduł - 7.X.2022 w godz. 14.00-20.30

2 moduł - 8. X.2022 w godz. 9.00-15.30

3 moduł - 9. X.2022 w godz. 9.00-15.30

4 moduł - 21.X.2022 w godz. 14.00-20.30

5 moduł - 22.X.2022 w godz. 9.00-15.30

6 moduł - 23. X.2022 w godz. 9.00-15.30

7 moduł – 4.XI.2022 w godz. 14-20.30

8 moduł – 5.XI.2022 w godz. 9.00-15.30

9 moduł – 6.XI.2022 w godz. 9.00-15.30