null

Praca z uczniami uzdolnionymi w ramach WARS i SAWA - założenia a realizm | szkolenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych, realizujących w oparciu o Certyfikat Prezydenta m.st. W-wy WARS i SAWA, systemowe działania wspierające uczniów uzdolnionych. Celem spotkania jest analiza głównych idei/założeń WARS i SAWA oraz konfrontacja przyjętych założeń spwu z faktyczną ich realizacją.

Zajęcia stacjonarne we WCIES, 24 listopada 2023 r., w godz. 9.00 – 14.00

Szkolenie kierujemy szczególnie do osobób dotychczas mniej zaangażowanych w szkole w realizację WARS i SAWA, chcących poznać strukturę szkolnego programu wspierania uzdolnionych i przyjrzeć się sposobom realizacji jego najważniejszych elementów.

W trakcie spotkań znajdziecie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania :

  • Czy systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi to zysk czy strata?
  • Jak pracować z uczniem uzdolnionym?
  • Czy i jakie są różnice w założeniach struktury/budowy szkolnego programu wspierania uzdolnionych a jego zrealizowaną, wdrożoną wersją?
  • Co i jak w szkole działa w obszarze wspierania uzdolnionych uczniów?
  • Jak robią to inni? – inspiracje, wymiana doświadczeń
  • Czy konieczne są zmiany w programie WiS? Jeśli tak – to jakie?

 Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Praca-z-uczniami-uzdolnionymi-w-ramach-WARS-i-SAWA-zalozenia-a-realizm