null

Szkoła popandemiczna – pierwsza pomoc. Studium przypadku – program Troskliwa Szkoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie
31.05.2022 10:00 - 31.05.2022 15:00
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4

Serdecznie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników ośrodków doskonalenia do wzięcia udziału w konferencji pt. „Szkoła popandemiczna – pierwsza pomoc. Studium przypadku – program Troskliwa Szkoła”.

Konferencja odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 15.30, we WCIES ul. Stara 4, w sali 113


Celem Konferencji jest:

- zaprezentowanie założeń, koncepcji i wniosków z realizacji programu "Troskliwa szkoła",

- przedstawienie koncepcji projektu Prosocial Schools,

- propagowanie idei dbania o dobrostan nauczycieli, jako czynnika wzmacniającego poczucie

  bezpieczeństwa,

- wzmocnienie roli dyrektora jako osoby wspierającej nauczycieli w budowaniu pozytywnej

  atmosfery w placówce,

- wypracowanie wniosków do wykorzystania doświadczeń Troskliwej szkoły w przyszłości.


Formularz zgłoszeniowy dla dyrektorów placówek oświatowych z Warszawy: https://tiny.pl/9sc5q

Formularz zgłoszeniowy dla osób spoza Warszawy: https://forms.office.com/r/kLK0ZQ05jB

Załączniki: