null

Vademecum dyrektora na starcie - zapraszamy na kolejną edycję kursu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do bramy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Autor: WCIES

"Vademecum dyrektora na starcie" jest stałym i - z powodu zmian w oświacie - nieustannie aktualizowanym kursem, który znajduje się w ofercie szkoleniowej WCIES.

Zapraszamy dyrektorów o stażu pełnienia funkcji kierowniczej 0 - 3 lat na kurs, którego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania placówką oświatową i kierowania ludźmi oraz aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie. W ramach zajęć porozmawiamy m.in. o obowiązkach dyrektora, bezpieczeństwie w szkole, współpracy z Rodzicami, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.  Będzie to też okazja do poznania innych dyrektorów rozpoczynających swoją kadencję.

Zapisy Vademecum dyrektora na starcie - Kursy - WCIES