null

Vademecum dyrektora na starcie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów o stażu pełnienia funkcji kierowniczej 0-2 lata na kurs doskonalący, którego celem jest aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową.

W ramach zajęć porozmawiamy m.in. o obowiązkach dyrektora, bezpieczeństwie w szkole, współpracy z Radą Rodziców, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce. 

Zapisy