null

Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej | Zapraszamy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej

Zostały jeszcze pojedyncze miejsca na II edycję kursu „Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej”.
Zajęcia skierowane są do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

Program intensywnego 64 godzinnego kursu pozwoli na rozwinięcie kompetencji coachingowych związanych ze wspieraniem i budowaniem relacji w kontakcie indywidualnym i grupowym z uczniami oraz wychowankami.

Sposób pracy podczas kursu zakłada współistnienie dwóch wątków:

  1. poznawczego – formy pracy prowadzące do zwiększenia zakresu świadomości swojego stylu funkcjonowania jako nauczyciel/wychowawca;
  2. treningowego – budowanie strategii i ćwiczenie technik pracy coachingowej przydatnych w pracy nauczyciela/wychowawcy.

Osoby uczestniczące poznają strukturę procesu coachingowego oraz wybrane narzędzia coachingowe przydatne w pracy pedagogicznej w kontakcie indywidualnym i grupowym.  Będą miały możliwość przećwiczyć kluczowe umiejętności w ramach treningu zadaniowego związanego z realizacja procesu coachingowego.

Harmonogram:

  • 12-13.03.2022, godz. 09:00-17:00 (forma zdalna)

  • 19-20.03.2022, godz. 09:00-17:00 (forma stacjonarna, WCIES, ul. Stara)

  • 09-10.04.2022, godz. 09:00-17:00 (forma stacjonarna, WCIES, ul. Stara)

Więcej informacji i zapisy