null

Uczeń wielojęzyczny – jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy | szkolenie online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, skrót WCIES, w którym litera C nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy nauczycieli, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności przydatne w pracy z uczniem cudzoziemskim, uczniem polskim powracającym z zagranicy czy pochodzącym z rodziny wielojęzycznej.
Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych i przedszkolnych z wszystkich typów szkół pracujących z dziećmi, dla których polski jest jednym z języków rodzimych lub językiem obcym.

Celem zajęć jest zapoznanie nauczycielek i nauczycieli z  metodami wspierania wielojęzyczności oraz narzędziami wspierającymi efektywną naukę języka polskiego – prezentacja autorskiego narzędzia: „Dzienniczek – słowniczek”.

Treści poruszane podczas szkolenia:

  • uczeń wielojęzyczny w klasie - potencjał i potrzeby wsparcia;

  • rola języka;

  • fakty i mity na temat dwu i wielojęzyczności;

  • narzędzia wspierające naukę języka polskiego u dzieci z doświadczeniem migracyjnym;

  • różne koncepcje edukacji w pracy nauczyciela;

  • praktyczne informacje nt. organizowania przestrzeni edukacyjnej w klasach, np. jak integrować klasę i korzystać z potencjału językowego ucznia, jak pracować z uczniem i klasą w edukacji zdalnej.

W ramach pracy własnej: ćwiczenie wykorzystania jednego z narzędzi wspierających dzieci w nauce języka polskiego  -„Dzienniczka  słowniczka”, praca z konkretnym dzieckiem cudzoziemskim, dwujęzycznym.

Szkolenie trwa 12 godzin dydaktycznych. Jest realizowane w formie dwóch spotkań online, pracy własnej nauczycieli i konsultacji z prowadzącym.


Więcej informacji i zapisy w elektronicznym systemie rejestracji WCIES

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.