null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym (stopień I) | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Rusza kolejna edycja kursu doskonalącego dla nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych.

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy
z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego 
człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to: 

  • tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się;

  • kompetencje tutora; 

  • zastosowanie tutoringu;

  • doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki;

  • planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole. 

Warsztatowa forma zajęć  posłuży doskonaleniu umiejętności w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami.

 

W związku z sytuacją pandemiczną, kurs w całości realizowany będzie zdalnie (praca w aplikacji Zoom)

Szkolenie obejmie: 

  • trzy dni zajęć online (4, 5 i 6.11.2022), w godz. 9.00 – 15.30;
  • trzy dni spotkań stacjonarnych (3, 4 i 5.12.2022), w godz. 9.00 – 15.30.

Decyzja o udziale w kursie wiąże się z obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach we wszystkich ww. dniach. Nie jest możliwe wybiórcze uczestniczenie w proponowanych zajęciach (dopuszczalne 10% nieobecności)

Mimo pracy/nauki w sieci zajęcia będą miały interaktywny charakter, dlatego uczestnicy zobowiązani są w czasie ich trwania, do posiadania i używania sprawnej kamery i mikrofonu, pomocny w pracy będzie również dostęp do  programu Word lub darmowego Libre Office.

Więcej informacji i zapisy w elektronicznym systemie rejestracji.