null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy do udziału w kursie pogłębiającym wiedzę i doskonalącym posiadane już umiejętności w zakresie tutoringu (II stopień), którego celem jest wsparcie nauczycieli tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu.

Zajęcia skierowane są do:

 • przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
 • osób posiadających podstawową wiedzę na temat tutoringu
 • osób prowadzących tutoring szkolny (sprawujących opiekę tutorską nad uczennicami i uczniami).

To szkolenia dla uczestników organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (I stopień, 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

 W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • poznają  nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej;
 • otrzymają pomoc w doborze najlepszych narzędzi do zrealizowania zaplanowanych celów;
 • zwiększą samoświadomość w roli tutora (analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej; diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań; poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska);
 • poszerzą katalog strategii interwencyjnych;
 • będą doskonalić umiejętności związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnej;
 • poddadzą analizie dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy;
 • będą pracować nad konstruktywnym odreagowaniem stresu związanego z pracą w roli tutora;
 • nauczą się określać obszary wymagające  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności;
 • będą rozwijać umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

 Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-2


Udział  w zajęciach jest możliwy po weryfikacji wymagań wstępnych (doświadczenie i posiadanie podstawowej wiedzy nt. tutoringu, np. ukończenie kursu doskonalącego – „Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień I”)  i uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji.
Informacje te przekazane zostaną drogą mailową