null

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - II stopień | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym

Zapraszamy do udziału w kursie pogłębiającym wiedzę i doskonalącym posiadane już umiejętności w zakresie tutoringu (II stopień), którego celem jest wsparcie nauczycieli - tutorów w praktyce zawodowej i jej doskonaleniu.

Zajęcia dedykowane są przedstawicielom placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, osobom posiadającym podstawową wiedzę na temat tutoringu oraz prowadzącym tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami). Adresujemy je do uczestników organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają  nowe narzędzia możliwe do wykorzystania w pracy tutorskiej; otrzymają pomoc w doborze najlepszych narzędzi do zrealizowania zaplanowanych celów; zwiększą samoświadomość w roli tutora (analiza własnego potencjału, na którym można bazować w pracy tutorskiej; diagnoza trudnych sytuacji w pracy tutorskiej - analiza źródeł trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań; poddanie refleksji własnych emocji, które wywołuje praca tutorska); poszerzą katalog strategii interwencyjnych; będą doskonalić umiejętności związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnej; poddadzą analizie dylematy etyczno-moralne pojawiające się w pracy; będą pracować nad konstruktywnym odreagowaniem stresu związanego z pracą w roli tutora; nauczą się określać obszary wymagające  rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz umiejętności; będą rozwijać umiejętności korzystania z profesjonalnych form wspierania rozwoju.

 Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tutoring-jako-metoda-pracy-z-uczniem-zdolnym-stopien-2

Udział  w zajęciach jest możliwy po weryfikacji wymagań wstępnych (doświadczenie i posiadanie podstawowej wiedzy nt. tutoringu, np. ukończenie kursu doskonalącego – „Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień I”, które wpisujecie Państwo w dodatkowym polu systemu rejestracji)  i uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji.  

Informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową ok. 16 maja br.

 


Kurs finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu m.st. Warszawy.