null

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WARS i SAWA

Zapraszamy na kurs online nauczycieli szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych, realizujących w oparciu o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, systemowe działania wspierające uczniów uzdolnionych.

Celem kursu jest analiza głównych idei i założeń Programu WARS i SAWA oraz ich włączenie do Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

Szczególnie zapraszamy osoby spoza Szkolnych Zespołów Wspierania Uzdolnionych, dotychczas mniej zaangażowane w szkole w realizację Programu WARS i SAWA. Będzie to doskonała okazja do poznania struktury szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Uczestnicy będą mogli także przyjrzeć się sposobom realizacji najważniejszych elementów tego dokumentu i wdrożyć je w swojej pracy.

W trakcie spotkań znajdziecie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania :

 • Czy systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi to zysk czy strata?
 • Jakie są ujęcia zdolności?
 • Jak w szkole rozpoznawać zdolności?
 • Jak wspierać harmonijny rozwój dziecka zdolnego?
 • Gdzie szkoła może/powinna szukać sprzymierzeńców w działaniu na rzecz uczniów uzdolnionych?
 • Jakie role i postawy pełnią nauczyciele w kształceniu uczniów zdolnych?
 • Po co się doskonalić?
 • Jak wpierać wybitnych uczniów w pozyskiwaniu stypendiów?
 • Jak pracować z uczniem uzdolnionym?

By otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, należy uczestniczyć co najmniej w 7 spotkaniach tematycznych. 


Harmonogram spotkań w ramach kursu:

 • Moduł 1 | spotkanie 1 | Systemowe rozwiązania pracy z uczniami uzdolnionymi, program WARS i SAWA - założenia a realizm | 13 października 2022 r., w godz. 15.00 – 18.00
 • Moduł 2 | spotkanie 2 | Różne ujęcia zdolności i nauczycielskie sposoby ich rozpoznawania i wzmacniania rozwoju | 26 października 2022 r., w godz. 15.00 – 18.00
 • Moduł 3 | spotkanie 3 | Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka zdolnego poprzez zadbanie o jego specyficzne potrzeby | 24 listopada 2022 r., w godz. 15.00 – 17.0
 • Moduł 3 | spotkanie 4 | Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia zdolnego | 16 stycznia 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00
 • Moduł 3 | spotkanie 5 | Wspieranie gotowości dziecka uzdolnionego do nauki i rozwoju | 27 stycznia 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00
 • Moduł 4 | spotkanie 6 | Współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów uzdolnionych – przykłady  i zakres współpracy | 7 lutego 2023 r., w godz. 15.00 – 18.00
 • Moduł 5 | spotkanie 7 | Postawy nauczycieli wobec kształcenia uczniów zdolnych | 9 marca 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00
 • Moduł 6 | spotkanie 8 |  Programy stypendialne dla uczniów zdolnych  | 22 marca 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00
 • Moduł 7 | spotkanie 9 | Wybrane elementy metodyki pracy z uczniem zdolnym | 13 kwietnia 2023 r., w godz. 15.00 – 18.00
 • Moduł 8 | spotkanie 10 | Rola krytycznego myślenia w edukacji | 26 kwietnia 2023 r., w godz. 15.00 – 18.00
 • Moduł 9 | spotkanie 11 | Rola ewaluacji w Programie WARS i SAWA | 11 maja 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00
 • Moduł 10 | spotkanie 12 | Forum wymiany doświadczeń - przykłady dobrych praktyk w realizacji SPWU | 30 maja 2023 r., w godz. 15.00 – 17.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams).

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji

Załączniki: