null

Szkolny program wspierania uzdolnionych | kurs doskonalący

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WARS i SAWA

Zapraszamy na kurs doskonalący nauczycieli szkół, które ubiegają o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.
To już XVI edycja programu. Z roku na rok lista szkół uhonorowanych tym tytułem się powiększa. Przygotowujących się do aplikowania w tej edycji gorąco zapraszamy. Kurs odbędzie się rozpocznie się 26 stycznia. Rekrutacja już trwa.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie do opracowania Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych;
 • zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA;
 • nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych;
 • nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

Adresaci: przedstawiciele placówek, które będą ubiegać się o Certyfikat WARS i SAWA, w ramach kolejnej XIV edycji WiS.

Treści:

 • idea Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych;
 • sylwetka ucznia zdolnego;
 • formy pracy z uczniem zdolnym;
 • współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych;
 • projekt a program;
 • cechy programu;
 • oczekiwania wobec szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
 • oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej w programie;
 • ramowy układ informacji w programie WARS i SAWA.

Zapisy na kurs na stronie systemu rekrutacyjnego WCIES