null

Szkolny program wspierania uzdolnionych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie dla przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2020/2021 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (XII edycja)

20 godzinne szkolenie online (trzy  spotkania zdalne, praca własna uczestników, konsultacje/informacje zwrotne dot. zadania domowego), w dniach:  spot.1 – 4 lutego 2021 r.. , spot.2 – 19 lutego br., spot.3  – 23 lutego br., w godz. 15.00 – 19.00

Zapraszamy przedstawicieli placówek aplikujących o Certyfikat Prezydenta m.st. W-wy WARS i SAWA, w ramach kolejnej, XII edycji Programu, do udziału w szkoleniu dostarczającym podstawowych informacji nt. pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowującym do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat WARS  
i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów SPWU.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych, w ramach których odbędą się: 3 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, praca własna - uczestnicy zostaną zaproszeni do wykonania zadania domowego oraz skorzystają z konsultacji nt. temat.

Poruszane zagadnienia: idea  Warszawskiego  Systemu Wspierania Uzdolnionych; sylwetka ucznia zdolnego; formy pracy z uczniem zdolnym; współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych; projekt a program; cechy programu; oczekiwania wobec programu wspierania uzdolnionych; oczekiwania wobec szkoły uczestniczącej
w Programie; ramowy układ informacji w Programie WARS i SAWA.

Harmonogram/struktura szkolenia:

Pierwsza sesja szkoleniowa online – 4 lutego 2021 r., w godz. 15.00 – 19.00 (5,5 godz. dyd.)

Praca własna uczestników szkolenia: wykonanie "zadania domowego" związanego
z tworzeniem zapisów fragmentów/wybranych elementów spwu  i otrzymanie na ich temat informacji zwrotnych od trenerów/ekspertów (3,5 godz. dyd.)

Druga sesja szkoleniowa online – 19 lutego 2021 r., w godz. 15.00 – 19.00 (5,5 godz. dyd.)

Trzecia sesja szkoleniowa online – 23 lutego 2021 r., w godz. 15.00 – 19.00 (5,5 godz. dyd.)

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają ok. 2 dni przed szkoleniem, link do spotkania w sieci (aplikacja MSTeams)