null

Szkolenie „Technology is everywhere. Where is the balance?”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ilustracja dekoracyjna przedstawiająca ludzi ze smartfonami oraz logo członków projektu Technology is everywhere! Where is the balance?: Fundacja rozwoju osobistego Przystań, Universitat De Valencia.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, zainteresowanych zdobyciem unikalnej wiedzy w zakresie przeciwdziałania problemom związanym z nadużywaniem technologii przez uczniów szkół podstawowych. Szkolenie jest stacjonarne i odbędzie się 21 września 2023 r. we WCIES.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Osobistego Przystań.

Podczas szkolenia przedstawiony zostanie wypracowany w ramach międzynarodowego projektu „Technology is everywhere. Where is the balance?”,  innowacyjny zestaw narzędzi dla kadry pedagogicznej, umożliwiający podniesienie kompetencji pomagających sprostać wyzwaniom edukacji w warunkach dynamicznie rozwijającej się technologii. 

Zdobyta wiedza i umiejętności, a także zestaw narzędzi dydaktycznych, umożliwią: 

 • efektywne przeciwdziałanie w szkole problemom związanym z nadużywaniem technologii przez uczniów szkół podstawowych, w tym obniżaniem się ich osiągnieć edukacyjnych, 
 • rozwijanie nowych umiejętności dydaktycznych, które są pożądane w związku z dynamicznie rozwijającą się technologią,   
 • lepsze zrozumienie potrzeb uczniów, dla których technologia jest naturalnym środowiskiem, w którym dorastają, 
 • zdobycie niszowych umiejętności, które wzmocnią rozwój i pozycję zawodową kadry szkolnej, 
 • prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczne i osobiste uczniów, które są kluczowymi kompetencjami przyszłości, 
 • nawiązanie bardziej efektywnej współpracy z rodzicami uczniów. 

Projekt „Technology is everywhere. Where is the balance?” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Osobistego „Przystań” we współpracy z Uniwersytetem w Walencji w ramach Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie pogarszaniu się wyników w nauce uczniów szkół podstawowych oraz umiejętności społecznych i osobistych wynikającemu z nadużywania technologii, w tym w szczególności komputerów, smartfonów. 

Podczas projektu został opracowany innowacyjny zestaw narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych koncentrujący się na rozwoju umiejętności społecznych i osobistych uczniów, a także kształtowaniu wśród nich nawyków związanych ze zrównoważonym korzystaniem z technologii, w tym:  

 • kwestionariusze do określenia poziomu kompetencji społecznych i osobistych oraz sposobów używania technologii przez uczniów szkół podstawowych, 
 • programy i plany lekcji w zakresie trenowania umiejętności osobistych i społecznych w kontekście istniejącej technologii, 
 • tutorial dla nauczycieli, 
 • tutorial dla rodziców.  

Ważne informacje

 1. Link do zapisów: https://forms.office.com/e/03Zd2hngTg
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
 4. Limit uczestników wynosi 30 osób. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby otrzymają link do transmisji online.
 5. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie we WCIES, ul. Stara 4.

Program szkolenia

10.00-10.45 | Wprowadzenie 

 • prezentacja partnerów projektu 
 • przedstawienie założeń projektu 
 • prezentacja uczestników spotkania 

Marta Szuberska  i Marta Uzarska-Bachmura, Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań” 

10.45-11.30 | Prezentacja zestawu narzędzi dydaktycznych 

 • Tutorial dla nauczycieli 
 • Plany lekcji 

Marta Szuberska i Marta Uzarska-Bachmura, Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań” 

11.30-11.45 | Przerwa kawowa  

11.45-12.30 | Prezentacja zestawu narzędzi dydaktycznych 

 • Tutorial dla rodziców 
 • Kwestionariusz do określenia poziomu używania technologii 
 • Kwestionariusz do określenia poziomu umiejętności społecznych oraz osobistych 

Marta Szuberska i Marta Uzarska-Bachmura, Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań” 

12.30-13.15 | Jak zestaw narzędzi dydaktycznych został wdrożony w szkołach  

Monika Lubowicka-Cieślak i Renata Śmietanka, Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie 

13.15-14.00 | Przerwa obiadowa  

14.00-15.30 | Dyskusja w grupach na temat możliwości wprowadzenia w szkołach rezultatów projektu 


Informacje o prowadzących

Marta Szuberska – certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, pedagogżka, socjoterapeutka, ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych, roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez ponad 20 lat pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami (m.in. przez 12 lat w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – praca na oddziale i w poradni uzależnień dzieci i młodzieży). Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień oraz innych trudności rozwojowych. Od 2017 roku Prezeska Fundacji Rozwoju Osobistego ,,Przystań".   

Marta Uzarska-Bachmura – magister ekonomii (SGH), ukończone studia podyplomowe w zakresie coachingu (SWPS).  Od 2008 r. tworzy i realizuje jako kierownik, trener, autor opracowań projekty edukacyjne. Od 2012 r. realizuje coaching skierowany do różnych grup osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na projekty edukacyjne. Jej ambicją jest wykorzystywanie w realizowanych projektach najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej funkcjonowania mózgu. Obecnie zatrudniona na Wydziale Pedagogicznym UW, współpracuje także z Fundacją Rozwoju Osobistego "Przystań". 

Renata Śmietanka z wykształcenia i zamiłowania psycholog. Z oświatą związana od 13 lat. Obecnie pracuje w szkole podstawowej. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w placówkach pomocowych jako diagnosta i konsultant. Szczególnie interesuje się wpływem wczesnodziecięcych doświadczeń na rozwój człowieka. 

Monika Lubowicka-Cieślak od 8 lat jest nauczycielem biologii i przyrody, a od roku również informatyki. Praca jako nauczyciel jest jej marzeniem z dzieciństwa, które przerodziło się w pasję, która daje przyjemność i radość. Pracując w szkole podstawowej stara się towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu siebie i świata.