null

Szkolenia dla Rodziców i Rad Rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach szkoleń dla Rodziców i Rad Rodziców przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych:

Nazwa zajęć Tematyka

ABC Rady Rodziców

 • Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców
 • Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców.
 • Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?
 • Rola Rady Rodziców w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego

Niezbędnik aktywnego rodzica

 • Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole.
 • Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.
 • W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk.

Psychoteka

 • Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien.
 • Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu.
 • Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.
 • Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu?
 • Rodzeństwo z ADHD.
 • Zaburzenia w odżywianiu dzieci i młodzieży
 • Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?
 • Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm).
 • Nastolatek a depresja.

Rodzic 3.0

 • Prywatność w sieci (ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność).
 • Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych jak rozpoznać i przeciwdziałać.
 • Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe?
 • Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (adresowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym).
 • Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia)?

Rodzic na „6+”

 • Każde dziecko jest zdolne odkrywanie talentów u dzieci.
 • Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole.
 • Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu? Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego.
 • Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole wyzwanie edukacji XXI wieku.
 • Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem.
 • Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny.
 • Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły
 • Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody?
 • Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko.
 • Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica.

Aktualna informacja o szkoleniach i link do zapisów: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow 

Procedurę zapisów na szkolenia znajdą Państwo pod linkiem: https://www.wcies.edu.pl/formularze 

Pytania, dodatkowe informacje oraz propozycje dotyczące szkoleń dla rodziców oraz rad rodziców należy kierować do Ewy Borgosz – ewa.borgosz@wcies.edu.pl