null

Szkoła dobrostanu psychicznego | formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i specjalistów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli. Część z nich rozpoczęła się już w ferie zimowe. Teraz zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji.

 

 

 

Sfera Osobistej Mocy

Sfera osobistej mocy | termin: 30 marca - 27 kwietnia 2022 

Celem szkolenia jest sparcie uczestników w:

  • rozwoju indywidulanego potencjału i mocnych stron,
  • dążeniu do równowagi i harmonii w zakresie dbania o własne potrzeby,
  • rozwijaniu umiejętności planowania działań wzmacniających odporność psychiczną.

Jest to kolejna edycja warsztatu Sfera Osobistej Mocy dla nauczycieli, specjalistów przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie realizowane jest w trybie online.

Terminy sesji: 30 marca, 13 kwietnia, 27 kwietnia w godz. 17.00 - 19.00.

Więcej informacji i zapisy

 


Formy trwające

Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora | sesje indywiduwalne | 21 lutego - 30 czerwca 2022 r. 

Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką | kurs doskonalący | 16 marca - 13 kwietnia 2022 r. 

Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki oświatowej - grupa wsparcia | 27 października 2021 r. - 27 kwietnia 2022 r.

Warszawskie sieci dyrektorskie. Podłącz się - zarządzanie energią własną (profilaktyka wypalenia i nie tylko) | sieć współracy |15 września 2021 r. - 15 czerwca 2022 r.

Warszawskie sieci dyrektorskie. Budowanie pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki | sieć współpracy | 15 września 2021 r. - 15 czerwca 2022 r.

Warszawskie sieci dyrektorskie. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora szkoły | sieć współracy | 15 września 2021 r. - 15 czerwca 2022 r.

Warszawskie sieci dyrektorskie. Czego współcześnie potrzebuje (młody stażem) dyrektor szkoły | 15 września 2021 r. - 15 czerwca 2022 r.


Szkolenia oczekujące na otwarcie rejestracji:

Szacunek do siebie – szacunek do innych. Postawa asertywna w pracy wychowawczej | planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 19 marca | kurs doskonalący (20 godzin)

Sfera Osobistej Mocy | planowane termin rozpoczęcia szkolenia: 20 kwietnia | warsztat (9 godzin)

Studium Empatii (NVC) i Rozwiązań (TSR) | planowane terminy rozpoczęcia szkolenia: (1 edycja) 13 maja; (2 edycja) 24 czerwca | kurs doskonalący (50 godzin)

Dialog motywujący jako profilaktyka wypalenia zawodowego | planowane terminy rozpczęcia szkolenia: (1 edycja) 8 kwietnia; (2 edycja) 10 maja | warsztat metodyczny (12 godzin)

 


Zrealizowane szkolenia:

Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela. Szkolenie dla nauczycieli

 
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 
Trening uważności i współczucia (mindfulness i compassion)
 

Samowspółczucie i praca z krytykiem wewnętrznym
 
Relaks dla ciała i głosu. Warsztaty dla nauczycieli
 

 

Techniki redukcji stresu
 

Nauczyciel w kryzysie emocjonalnym - sygnały świadczące o problemie i formy pomocy

Techniki redukcji stresu

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów pracujących w szkołach dzielnic: Ursus, Włochy, Bemowo

Relaks dla ciała i głosu