null

„Szachy raz jeszcze”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Biuro Edukacji, Polski Związek Szachowy i WCIES zapraszają na 16-godzinny kurs doskonalący w ramach stołecznego projektu wspierania uzdolnionych i „Wars i Sawa grają w szachy”.

Celem kursu jest propagowanie i nauka gry w szachy uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Szczególnie zapraszamy na szkolenie nauczycieli, którzy ukończyli 72-godzinny kurs „Wars i Sawa grają w szachy i pragną utrwalić wiadomości zdobyte na pierwszym kursie lub posiadający co najmniej IV kategorię szachową i doświadczenie w prowadzeniu nauki gry w szachy.

W trakcie szkolenia utrwalicie zasady gry w szachy i pogłębicie metodykę nauczania gry w szachy w pełnym oddziale klasowym. Poznacie analizę najsłynniejszych partii szachowych.

Znajdziecie odpowiedzi na pytania:

  • jak przygotować ucznia do rywalizacji sportowej podczas turniejów szachowych?

  • jak zorganizować konkursy szachowe szkolne one line i stacjonarne?

Nauczycie się organizacji turniejów szachowych one-line i turniejów stacjonarnych.

Termin szkolenia: 20. XI 2022 r. (godz. 9.00-15.30)

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275, ul. Hieronima 2,

03-243 Warszawa

Zapisy na szkolenie w systemie rekrutacyjnym na zajęcia WCIES od 5 listopada 2022.

Pytania można kierować do kierownika szkolenia: Lidia Korpak, lidia.korpak@wcies.edu.pl, tel 603 069 521