null

Struktura

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Karolina Malczyk
Dyrektorka

karolina.malczyk@wcies.edu.pl


Sylwia Grzegorzewska
Zastępczyni dyrektorki
sylwia.grzegorzewska@wcies.edu.pl
885 531 740 

Beata Zuziak
Zastępczyni dyrektorki
beata.zuziak@wcies.edu.pl
723 248 847


Pracownia Doradztwa Metodycznego
Małgorzata Barańska
Kierowniczka 

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl
609 334 902


Pracownia Doskonalenia Kadr Kierowniczych Oświaty

Beata Łuba-Krolik
Kierowniczka
beata.luba@wcies.edu.pl
723 245 226


Pracownia Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek

Teresa Prochowska
Kierowniczka
teresa.prochowska@wcies.edu.pl
885 524 239


Pracownia Wspierania  Warszawskich Projektów i Programów Edukacyjnych

Izabela Witczak
Kierowniczka
izabela.witczak@wcies.edu.pl

723 245 227


Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Izabela Podsiadło-Dacewicz
Kierowniczka

izabela.dacewicz@wcies.edu.pl
723 245 220


Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

Beata Walkiewicz
Kierowniczka 
beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

723 245 215


Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej

Małgorzata Zasuńska
Kierowniczka 
malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl
723 245 223


Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

Beata Grzelak
Kierowniczka 
beata.grzelak@wcies.edu.pl
723 245 219


Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza

Iwona Płusa
Liderka
iwona.plusa@wcies.edu.pl
723 248 386


Koordynatorka ds. współpracy z rodzicami

Ewa Borgosz
ewa.borgosz@wcies.edu.pl


Zespół Administracji i Obsługi

Joanna Steciuk
Kierownik
jsteciuk@eduwarszawa.pl
723 245 237


Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji i Projektów Społecznych

Agata Gos
Specjalistka ds. komunikacji społecznej i polityki młodzieżowej
agata.gos@wcies.edu.pl
723 248 552

Robert Jesionek
Specjalista ds. komunikacji społecznej i wydawnictw
robert.jesionek@wcies.edu.pl


Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. pracowniczych

Mirosława Winiarz
Głowna specjalistka
miroslawa.winiarz@wcies.edu.pl


Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. zamówień publicznych

Jadwiga Turlej
Głowna specjaliska
jturlej@eduwarszawa.pl
tel. 885 523 863


Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Inspektora Danych Osobowych

Małgorzata Meissner
Inspektor Ochrony Danych
malgorzata.meissner@wcies.edu.pl


Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. IT

Piotr Jasiński
Głowny specjalista