null

Środy z Eduwarszawa.pl | 27.04. |webinar dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
środa z eduwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Tematem spotkania będzie ​aplikacja Yammer oraz AI (sztuczna inteligencja). Dowiedzą się Państwo, jak najnowsza technologia może wspierać naukę języków obcych oraz jak bezpiecznie tworzyć społeczności w środowisku Microsoft. 


Tematy spotkania:

  • nowe i nie nowe, czyli ciekawostki w Office 365, 
  • Yammer - zamknięta i bezpieczna społeczność,
  • IA (sztuczna inteligencja) - jak nauczyć się czytać w różnych językach.

W spotkaniu wezmą udział:

  1. Karol Cudny – kierownik zespołu Eduwarszawa.pl
  2. Artur Rudnicki – ekspert Microsoft

 Webinarium odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 17:00.

link do spotkania na żywo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFiOTkzNGQtZDY0Yy00MTQ2LWFkYmUtNGI5NWUxYjRjNDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%2208023be1-2fef-43a3-9546-061e34340842%22%7d