null

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne wracają na edukacyjną mapę Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Od 27 lutego ponownie działają w Warszawie Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne, w których wsparcie mogą uzyskać nauczyciele, specjaliści z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy, jeśli chcecie skonsultować trudności dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczennicami i uczniami z niepełnosprawnościami lub problemami wychowawczymi.

Aby skorzystać z konsultacji, należy skontaktować się telefonicznie lub mejlowo z koordynatorem punktu.

Szczegółowe informacje o ofercie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych znajdziecie na stronie internetowej WCIES.

Terenem działania SPK jest m.st. Warszawa. Nie obowiązuje rejonizacja.

Bezpłatną konsultację mogą uzyskać osoby pracujące w szkole lub placówce edukacyjnej na terenie stolicy.

Punkty działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.