null

Skuteczne wykorzystanie gier w edukacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie kostki do gry w kości.

Do udziału w cyklu warsztatów (dwie edycje dedykowane nauczycielom pracującym z daną grupa wiekową) zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie poszukiwania inspiracji do innowacyjnych działań, gotowych na modyfikację i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy.

WCIES, zajęcia online z cyklu warsztatów wspierających rozwój uczniowskich uzdolnień z wykorzystaniem gier, w godz. 16.00-18.30

Celem zajęć jest  podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w edukacji tzn. zdobycie wiedzy nt. klasyfikacji gier, ich cech i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania w pracy zawodowej. 

Cykl stanowią pojedyncze warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.