null

Nauczanie języka polskiego jako obcego w praktyce – sieć współpracy i samokształcenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy w oparciu o wymianę dobrych doświadczeń.

Na spotkaniach będziemy dzielić się kreatywnymi rozwiązaniami problemów dydaktycznych w nauczaniu dzieci cudzoziemskich. Zaplanujemy wspólne działania według zgłaszanych pomysłów.
Będzie to dobra okazja do nawiązania współpracy pomiędzy nauczycielami warszawskich szkół i stworzenia miejsca, gdzie otrzymamy wsparcie w generowaniu rozwiązań.

Zagadnienia  spotkań będą oscylowały wokół kręgów tematycznych dotyczących codziennej pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego:

  • praca z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
  • współpraca z nauczycielami innych przedmiotów,
  • współpraca z rodzicami,
  • rozwiązania prawne w zakresie pracy z uczniami cudzoziemskimi,
  • dokumentacja szkolna.

Liczba godzin: 24 godz. dydaktyczne. Liczbę spotkań ustala koordynator sieci uzgadniając ją z uczestnikami sieci na etapie planowania harmonogramu spotkań na pierwszych zajęciach.

Forma spotkań online

Termin pierwszego spotkania: 9.11.23 godz. 17.00

Na zakończenie pracy sieci nauczyciele otrzymują Certyfikat zgodnie ze standardami WCIES.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji WCIES.

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-praktyce