null

Ruszają Warszawskie sieci dyrektorskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do bramy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Autor: WCIES

Jeśli chcesz nawiązać kontakty i współpracę z innymi dyrektorami, wspólnie poszukiwać sposobów radzenia sobie z problemami, chętnie podzielisz się swoim doświadczeniem zawodowym, zapraszamy do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia.

Warszawskie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

  • Przedszkole równych szans jako koncepcja pracy placówki

Budowanie pozytywnych relacji na podstawie bezpośrednich kontaktów, wzajemne wsparcie przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy dyrektora przedszkola, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszerzanie wiedzy
z zakresu wykorzystywania w zarządzaniu placówką narzędzi   informatycznych i nowoczesnych form komunikacji.

Koordynatorka: Agnieszka Borowa (a.borowa@sieci.wcies.edu.pl)

  • Pozapedagogiczne obowiązki młodego stażem dyrektora (obszar administracyjno-prawny)

Wymiana i nabycie nowych doświadczeń, rozwiązywanie problemów, doskonalenie kompetencji zarządczych w obszarze administracyjno-prawnym funkcjonowania placówki.
Koordynatorka: Wiesława Paciorek (
w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl)

  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora

Wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w pracy dyrektora szkoły z wykorzystaniem metod coachingowych, wymiana doświadczeń.
Koordynatorka: Anna Gołygowska (
a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl)

  • MS Office 365 w organizacji pracy szkoły/przedszkola

Wsparcie w wykorzystywaniu narzędzi MSOffice 365 w organizacji codziennej pracy dyrektora szkoły/przedszkola, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami korzystania z platformy Eduwarszawa.pl.
Koordynatorka: Joanna Bieńko (
j.bienko@sieci.wcies.edu.pl)

  • Dyrektorze zadbaj o siebie czyli profilaktyka wypalenia i nie tylko  

Wsparcie w profilaktyce radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, zadbanie o dobrostan psychiczny, zwiększenie motywacji do pracy, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (
dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)

  • Budowanie pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki  

Rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem autorytetu dyrektorki/a, rady pedagogicznej w oparciu o znajomość i przestrzeganie kluczowych aktów prawa oświatowego, Wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
Koordynatorka: Barbara Klimczak (
b.klimczak@sieci.wcies.edu.pl)

  • Wybrane aspekty pracy dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznej

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora poradni.
Koordynatorka: Justyna Zaremba (
justyna.zaremba@wcies.edu.pl)

  • Poza schematami – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (
dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.


Więcej informacji