null

Rumourless Cities

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak graficzny projektu

Projekt „Rumourless cities” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu URBACT III. Jest on realizowany przez m.st. Warszawę w partnerstwie z miastami: Amadora (Portugalia), Cardiff (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), Hamburg (Niemcy), Alba Julia (Rumunia), Mesyna (Włochy).

Projekt „Rumourless cities” ma na celu zwalczanie stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Warszawie. W ramach projektu wypracowano program edukacyjny, który składa się z narzędzia informatycznego (aplikacji) oraz uzupełniających go scenariuszy lekcji i gamifikacji.

Sieć Transferu URBACT opiera się na wymianie wiedzy i doświadczeń poprzez wdrażanie i adaptację dobrych praktyk przez miasta europejskie. W ten sposób URBACT zachęca miasta do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju.

Więcej na stronach: https://urbact.eu/https://urbact.eu/urbact-polska.


Gra decyzyjna – Chcesz zagrać? 

Wszystkie materiały można przejrzeć w trybie gościa.