null

Rola postaw nauczycielskich w procesie wychowawczym | 12 kwietnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rola postaw nauczycielskich w procesie wychowawczym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach cyklu „Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej” – stanowiących wsparcie dla realizacji systemowego programu Miasta Stołecznego Warszawy – Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka.

Zajęcia kierujemy do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanyych rozwojem i refleksją nad własnym wychowawczym warsztatem pracy.

Celem zajęć jest między innymi określenie cech różnych postaw nauczycielskich i ich wpływu na ucznia i jego osobowość; wskazanie możliwości zastosowania idei korczakowskich
w budowaniu relacji z uczniem sprzyjającej uczeniu się i rozwojowi ucznia; analiza przypadków wpływu postaw nauczyciela na zachowanie ucznia oraz kształtowanie postaw sprzyjających wspomaganiu rozwoju, kształtowaniu postaw, zapobieganiu zagrożeniom danego wieku i środowiska.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji