null

Regulamin Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  1. Ze zbiorów YLRC mogą korzystać  nauczyciele i pracownicy WCIES. 
  2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne. 
  3. Wypożyczenie zasobów YLRC jest możliwe tylko po uprzednim założeniu konta u pracownika YLRC, który wprowadzi dane użytkownika do systemu bibliotecznego MOL NET+. 
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres dwóch tygodni. 
  5. Wypożyczenie pozycji można przedłużać maksymalnie 3 razy. 
  6. Zakładając konto w systemie bibliotecznym YLRC, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową powiadomień z systemu MOL NET+ oraz wszelkich wiadomości związanych z działalnością Centrum. 
  7. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia pomocy dydaktycznej wypożyczonej ze zbiorów YLRC, użytkownik zobowiązuje się do odkupienia uszkodzonego/zagubionego egzemplarza. Gdyby nabycie nowego egzemplarza okazało się niemożliwe, pracownik Centrum wyznaczy pozycję o podobnej wartości, którą w ramach rekompensaty, użytkownik przekaże do zbiorów Centrum.