null

Realizatorzy projektu IBSE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych

1. Warszawa 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jest od kilku lat organizatorem szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Od 2009 roku ponad 3000 nauczycieli wzięło udział w warsztatach, wykładach, konferencjach, seminariach i lekcjach pokazowych, dotyczących szerokiego zakresu zagadnień, który obejmował wiadomości ze świata nauki, nowe metody nauczania oraz doświadczenia i obserwacje biologiczne i chemiczne.

W ramach programu szkoleniowego, który powstał w oparciu o nowe podstawy programowe z biologii i chemii, będą odbywać się wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone przez naukowców  - biologów i chemików - uznanych ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Formy doskonalenia to między innymi:

 •  warsztaty metodyczne,
 •  seminaria,
 •  lekcje modelowe realizowane w szkolnej pracowni biologicznej lub chemicznej.

Zajęcia objęte są ewaluacją – uczestnicy szkolenia mają możliwość oceny zajęć przez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na temat jakości szkolenia, w tym przydatności proponowanych metod i form pracy oraz narzędzi dydaktycznych.

Realizatorzy merytoryczni:

 • Hanna Rokita, doradca metodyczny WCIES w zakresie chemii na IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna), nauczyciel dyplomowany chemii w Zespole Szkół Nr 21, w tym Technikum Chemicznym nr 3, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników z zakresu chemii, współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym oraz w przygotowywaniu pokazów w ramach Festiwalu Nauki, autorka wielu publikacji dla nauczycieli chemii i innych przedmiotów przyrodniczych. 
 • Iwona Ewa Płusa, nauczyciel dyplomowany w LX LO im. Wojciecha Górskiego w Warszawie z 25-letnim doświadczeniem; doradca metodyczny w zakresie biologii dla szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń; egzaminator nowej matury; współautorka maturalnych kart pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
 • dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik naukowo dydaktyczny, popularyzator nauk przyrodniczych, laureat wielu nagród w tej dziedzinie, vice-prezes i animator warsztatów i pokazów na Wydziale Biologii w ramach Festiwalu Nauki, członek Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.
 • dr Magdalena Sobolewska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik naukowo dydaktyczny, popularyzatorka nauk przyrodniczych, członek Jury Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, wykładowca, koordynator i organizator wykładów i warsztatów dla nauczycieli biologii, ekspert Programu Komisji Europejskiej Calibrate, członek jury w konkursie eTwinning, koordynatorka spotkań nauczycieli - opiekunów Olimpijczyków.
 • dr Agnieszka Siporska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik naukowo dydaktyczny, popularyzatorka nauki, prowadzi od 2005 roku zajęcia dla nauczycieli chemii i przyrody na studiach podyplomowych, aktywnie działa na rzecz uzdolnionej młodzieży w Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Uzdolnionych, w ramach działalności w Polskim Towarzystwie Chemicznym organizuje wykłady dla młodzieży i nauczycieli, uczestniczy w Festiwalu Nauki i Pikniku Naukowym.
 • mgr inż. Łukasz Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownik naukowo dydaktyczny, popularyzator chemii w małej skali, współorganizator szkoleń dla nauczycieli chemii i przyrody na terenie całego kraju.
 • mgr inż. Dominika Panek, Centrum Chemii w Małej Skali, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownik naukowo dydaktyczny, popularyzatorka chemii w małej skali, współorganizatorka szkoleń dla nauczycieli chemii i przyrody na terenie całego kraju.

Zespół koordynujący

 • Agnieszka Mazek,  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - umowy, finansowy aspekt działań F2F i DLA
 • Małgorzata Zasuńska,  WCIES - koordynacja projektu, organizacja działań, komunikacja z partnerami zewnętrznymi

 

Wsparcie merytoryczne

 • Małgorzata Barańska, WCIES – IT, DLA
 • Elżbieta Jaworska, WCIES – DLA

Więcej informacji (j. angielski) http://www.scienceteachertraining.com/poland

Prezentacja

 

2. Dublin

Dublin City University DCU i Centre for the Advancement of Science and Mathematics Teaching & Learning CASTeL

Więcej informacji (j. angielski):   http://www.scienceteachertraining.com/ireland

Prezentacja 

 

3. Monachium

Deutsches Museum w Monachium, Kerschensteiner Kolleg, KSFH w Monachium.

Więcej informacji (j. angielski)  http://www.scienceteachertraining.com/germany

Prezentacja 

 

4. Paryż

The National Museum of Natural History w Paryżu, platforma edukacyjna: http://plateforme-depf.mnhn.fr/

Więcej informacji (j. angielski):  http://www.scienceteachertraining.com/france

Prezentacja