null

Prosty język i tekst łatwy do czytania i zrozumienia | bezpłatne szkolenie online

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do realizacji szkolenia e-learningowego z prostego języka i tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.  Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wszystkich pracownikach samorządowych. Szkolenie jest bezpłatne.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć:

 • co zrobić, by komunikacja z różnymi odbiorcami była skuteczniejsza
 • co w tekstach pisanych jest zbyt trudne i jak to zmienić
 • po co i dla kogo upraszczamy naszą komunikację
 • jak tworzyć proste teksty, ale bez utraty fachowości
 • jak przygotować w sposób dostępny decyzję administracyjną, wezwanie, tekst informacyjny, e-mail itp.
 • kiedy oprócz prostego języka dodatkowo używamy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR).

Informacja o szkoleniu i warunkach udziału:

Realizacja szkolenia trwa około 3 godzin.  Szkolenie składa się z trzech modułów:

Moduł 1: Kurs prostego języka.

Moduł 2: Opracowanie decyzji administracyjny i tekstów prawnych w języku prostym.

Moduł 3: Informacje przygotowywane w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Każdy zainteresowany pracownik jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy w tym m.in. nauczyciele, pracownicy administracyjni  po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego  otrzymuje indywidualny dostęp do platformy e-learningowej. Szkolenie można zrealizować w dowolnym momencie.

Terminy:

Aby skorzystać ze szkolenia należy:

 • do 28 kwietnia br. wypełnić i przesłać formularz rekrutacyjny
 • do 30 kwietnia br. zalogować się do platformy e-learingowej i rozpocząć realizację kursu  
 • do 10 maja br. zakończyć realizację szkolenia i pobrać certyfikaty

Formularz – jak wypełnić:

 1. Wejdź na stronę z formularzem: https://formularz.jasnostandard.com.pl/
 2. Uzupełnij wszystkie pola, także te nieoznaczone gwiazdką,
 3. Zwróć uwagę czy prawidłowo wypełniłeś/aś nr telefonu oraz daty,
 4. Wpisz czytelnie imię i nazwisko za pomocą myszki w okienku na dole formularza,
 5. Kliknij „Wygeneruj plik PDF”,
 6. Poczekaj aż plik pobierze się na Twój komputer,
 7. Pobrany plik odeślij na mejla: szkolenieprostyjezyk@qszurich.pl,
 8. Nie podpisuj formularza rekrutacyjnego odręcznie i nie przesyłaj skanu, nie podpisuj formularza podpisem elektronicznym,
 9. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i masz trudności w wypełnieniu formularza, skontaktuj się z nami.

W formularzu prosimy o zgodę na podanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie  m.in. miejsce pracy, adres zamieszkania, nr PESEL. Zbierane dane osobowe są związane z realizacją projektu, w ramach którego powstało szkolenie. Instytucja Zarządzająca nałożyła na nas taki obowiązek - wymagają tego Wytyczne monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zbierane dane są potrzebne do rozliczenia projektu tj. wykazania wskaźnika. Wszelkie oświadczenia i klauzule są zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym. Wszystkie podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w projekcie również są zawarte w formularzu.

Każdy kto prześle formularz  rekrutacyjny i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do platformy oraz indywidualny login oraz hasło.

Dostęp do platformy e-learningowej:

 1. Po wypełnieniu formularza dostaniesz mejla z platformy 

https://e-jasnostandard.com.pl/ z loginem i hasłem,

 1. Zaloguj się loginem i hasłem podanym w mejlu. Następnie zmień hasło na nowe,
 2. Na platformie znajdują się 3 kursy,
  • Kurs języka prostego,
  • Opracowywanie decyzji administracyjnych i tekstów prawnych w języku prostym,
  • Kurs ETR: Easy to read
 1. Zrealizuj każdy kurs,
 2. Po przejściu danego kursu będziesz mógł pobrać certyfikat jego ukończenia.

Kontakt w przypadku trudności technicznych: pomocplatforma@qszurich.pl, numer telefonu: +48 533 331 425.

Informacje o projekcie:

Organizatorem szkolenia jest Lider projektu firma QS Zurich Sp. z o.o. w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy oraz Miastem Sopot.

Abyśmy lepiej komunikowali się między sobą i z mieszkańcami, używali zrozumiałej polszczyzny, formułowali myśli zwięźle i czytelnie w sposób dostępny Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w 2019 r. przystąpiło – jako Partner - do projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny”. Celem głównym projektu jest określenie standardów przygotowywania dokumentów i informacji w sposób prosty i czytelny dla wszystkich odbiorców. W pracach nad szkoleniem uczestniczyli również pracownicy Biura Organizacji Urzędu odpowiedzialni za wprowadzanie w Urzędzie m. st. Warszawy prostego języka.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Projekt realizowany jest przez QS Zurich Sp. z o.o.  w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu, Miastem Stołecznym Warszawa oraz partnerem ponadnarodowym Asociacion Lectura Facil (ALF) z Hiszpanii.

Osoba do kontaktu z Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych): Kamila Wróblewska kwroblewska@um.warszawa.pl tel.: 22 443 32 33