null

WCIES - działania w kontekście zjawiska luki edukacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas konferencji „Luka pandemiczna w edukacji i co dalej?” zorganizowanej przez m.st. Warszawę przedstawione zostały wyniki badań edukacyjnych przeprowadzonych przez Fundację Naukową Evidence Institute na zlecenie stołecznego Biura Edukacji.

Do raportu odniosło się również Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zespół specjalistów, doradców metodycznych i konsultantów WCIES opracował działania naprawcze, które będą realizowane przez placówkę w tym i następnym roku szkolnym. Obok oferty szkoleniowej przedstawiciele WCIES odnieśli się również do raportu „Umiejętności warszawskich uczniów po pandemii i zmianach strukturalnych w systemie edukacji. Ekspertyza na temat poziomu i zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych”

 

Załączniki: