null

Projekt "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kompetencje lLOGO 01

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1znak barw rp poziom bez ramki rgbEU EFS rgb 1 kolor

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń rozpoczęło realizację projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wysokość dotacji: 292 190 pln, w tym środki UE: 253 914,43 pln, środki krajowe: 38 275,43 pln

 

Czas realizacji: 1 sierpnia 2018 - 29 lutego 2020 roku

 

Główni odbiorcy: doradcy metodyczni, aktywni nauczyciele, nauczyciele konsultanci WCIES

 

Placówki uczestniczące w projekcie: 70 warszawskich szkół – podstawowych i ponadgimnazjalnych (publiczne i niepubliczne).

 

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez wzmocnienie kompetencji 70 nauczycieli, specjalistów oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania, do prowadzenia wspomagania, współpracy i samokształcenia oraz specjalistycznego wsparcia uczniów w 70 szkołach.

Na podstawie przeprowadzonej przez WCIES diagnozy wybrano pięć kompetencji kluczowych, w których rozwijaniu będą wspomagane szkoły:

• podstawowe

a/ Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w II etapie nauczania,

b/ Kompetencje posługiwania się językiem obcym w II etapie nauczania,

c/ Kompetencje w zakresie korzystania z Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych w I i II etapie nauczania.

• ponadgimnazjalne

d/ Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie w III etapie nauczania,

e/ Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w III etapie nauczania.

Do wspomagania szkół w rozwijaniu tych kompetencji zostanie przygotowana kadra wspomagania: doradcy metodyczni, aktywni nauczyciele przedmiotowi, specjaliści i trenerzy. Przygotowanie będzie polegało na ukończeniu 100-godzinnego szkolenia (70 h szkolenia stacjonarnego i 30 h szkolenia e-learningowego).

Każda z przeszkolonych osób będzie wspomagała jedną szkołę w rozwijaniu wybranej przez nią kompetencji kluczowej – przez 7 miesięcy, zgodnie z Warszawskim Modelem Wspomagania.

 

 

Działania projektowe:

 

• VIII-X 2018 Działania przygotowawcze 

- rekrutacja nauczycieli i specjalistów

rekrutacja szkół, 

- rekrutacja trenerów,

- opracowanie scenariuszy szkoleń i materiałów szkoleniowych.

• XI-XII 2018 I część szkolenia kadr wspomagania 

- I zjazd szkolenia stacjonarnego w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie : 23-25 XI 2018 (24 h, pt.-niedz.) 

- e-learning – 10 h na platformie WCIES

• I-II 2019 II i III część szkolenia kadr wspomagania

- II zjazd we WCIES: 11-13 I 2019 (23 h, pt.-niedz.) 

- e-learning – 10 h na platformie WCIES 

- III zjazd we WCIES: 22-24 II 2019 (23 h, pt.-niedz.) 

- e-learning – 10 h na platformie WCIES

• III-VI 2019 I etap wspomagania pracy szkół rozwijających kompetencje kluczowe 

-  diagnoza potrzeb szkół, planowanie działań, realizacja planu wspomagania

- wsparcie WCIES dla kadr wspomagania: konsultacje indywidualne i grupowe, sieć współpracy

• IX 2019 - I 2020 II etap wspomagania pracy szkół rozwijających kompetencje kluczowe

- realizacja planu wspomagania 

- wsparcie WCIES dla kadr wspomagania: konsultacje indywidualne i grupowe, sieć współpracy

 

Koordynatorka projektu: Elżbieta Tołwińska-Królikowska, elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel: 723 245 228