null

Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania | konferencja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika zawiera napis: Zdalna konferencja Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania 8 grudnia, godz. 9.00-14.45 oraz logotypy WCIES i Uniwersytetu w Bydgoszczy
Autor: wcies

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje konferencję pt. Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania.

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów ze szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków socjoterapii i ośrodków wychowawczych na konferencję online organizowaną w 8 grudnia 2022 r. w godz. 9.00-14.45.

Rejestracja od 28 listopada 2022 r.


Cele konferencji:

1. Przedstawienie wyników aktualnych badań dotyczących uzależnień dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych;

2. Przekazanie wiedzy dotyczącej różnych aspektów profilaktyki uzależnień prowadzonej w szkołach;

3. Zaprezentowanie wybranych metod wspierających działania profilaktyczne w szkołach i placówkach w obszarze uzależnień dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych, w tym uzależnienia od alkoholu.


Konferencja składa się z dwu części:

  • wykładowej – wspólnej dla wszystkich,

  • warsztatowej 3 warsztaty prowadzone równolegle, do wyboru.

Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, praktycy profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i doradczynie metodyczne WCIES:

  • prof. dr hab. Maria Deptuła

  • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Robert Rejniak, specjalista psychoterapii uzależnień

  • Anna Podgórska, doradczyni metodyczna WCIES w zakresie pomocy psychologicznej

  • Agnieszka Wardak, doradczyni metodyczna WCIES w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Aby wziąć udział w konferencji, należy wybrać jeden z trzech linków:

  1. „Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania” – wspólna część wykładowa

Warsztat: Współ(praca) z rodzicami uczniów nadużywających substancji psychoaktywnych

(prowadzi dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta, trener i superwizor TSR) 

Udział w konferencji i warsztacie - zapisy na stronie WCIES

  1. „Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania” – wspólna część wykładowa

Warsztat: Dialog motywujący – efektywne wsparcie w procesie zmiany

(prowadzi Robert Rejniak, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej)

Udział w konferencji i warsztacie - zapisy na stronie WCIES

  1. „Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania” – wspólna część wykładowa

Warsztat: Profilaktyka szkolna poza schematem w praktyce – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

(prowadzi Joanna Roch, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana terapeutka TSR)

Udział w konferencji i warsztacie - zapisy na stronie WCIES

Załączniki: