null

Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanych rozwojem i refleksją nad własnym wychowawczym warsztatem pracy.

Zajęcia realizowane będą stacjonarnie we WCIES 15 marca w godzinach: 9.00 – 14.00.

Celem zajęć jest rozwijanie rozumienia procesu wychowawczego, jako ujętego w ramy oddziaływań sprzyjających wspomaganie rozwoju, kształtowaniu postaw, zapobieganiu zagrożeniom danego wieku i środowiska oraz korygowaniu zachowań niepożądanych; wskazanie możliwości zastosowania idei korczakowskich w planowaniu oddziaływań wychowawczych („Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”); przygotowanie zarysu programu wychowawczego klasy w zgodzie z zaproponowanym modelem.

 Poruszane zagadnienia to:

  • wychowanie jako proces w rozwoju wzajemnej relacji nauczyciel – uczeń;

  • ramy planowych oddziaływań wychowawczych – cztery aspekty (wspomaganie, kształtowanie, zapobieganie, korygowanie);

  • wychowawca w kontakcie z dzieckiem vs. zespół pedagogiczny tworzący program wychowawczy klasy/szkoły;

  • Korczakowska idea wychowania a proponowany model – debata;

  • diagnoza potrzeb rozwojowych, zagrożeń, niekonstruktywnych i/lub dysfunkcyjnych zachowań oraz określenie oczekiwań pozytywnych jako pierwszy etap refleksji nad wychowywaniem;

  • określenie celów i zaplanowanie oddziaływań wychowawczych jako drugi etap refleksji nad wychowaniem;

  • badanie efektów oddziaływań wychowawczych jako trzeci etap refleksji nad wychowaniem.

7 godzinne warsztaty realizowane są w ramach cyklu:  Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej – stanowią wsparcie dla realizacji systemowego programu Miasta Stołecznego Warszawy – Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka.

Zapisy