null

Praca dla nauczycieli z Ukrainy - informacje dla dyrektorów szkół i placówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Praca dla nauczycieli z Ukrainy INFORMACJE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  

w warszawskim Banku Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych (edukacja-warszawa.pl) została dodana możliwość zamieszczenia ogłoszeń dla nauczycieli i nauczycielek z Ukrainy szukających pracy w warszawskich szkołach i placówkach.  

Zamieszczając ofertę należy wybrać z rozwijanej listy właściwy przwedmiot. Oferta dla nauczycieli z Ukrainy zapisana jest według wzoru: język ukraiński – nazwa przedmiotu po ukraińsku – nazwa przedmiotu po polsku, np.: język ukraiński - Етика – Etyka.  

Warto zadbać, aby szczegółowe informacje umieszczone w ofercie przez szkołę lub placówkę były sformułowane w języku ukraińskim lub rosyjskim. Można to zrobić za pomocą translatora Google. Warto w ogłoszeniu zaznaczyć, jakich dokumentów będziecie Państwo wymagać i które nauczyciel powinien mieć przy sobie, gdy przyjdzie do szkoły na rozmowę.  

Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli i Rezerw Kadrowych (edukacja-warszawa.pl)


Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do zgłaszania się na stanowisko pomocy nauczyciela

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła ułatwienia w zatrudnianiu obywateli innych państw, w tym Ukrainy, na stanowisku pomocy nauczyciela. Zgodnie z nowym prawem, w obecnym roku szkolnym możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa. Warunkiem jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna polskiego lub dopiero się go uczy.

Rekrutacja na stanowisko organizowana jest przez dyrektora danej szkoły, który odpowiada za cały proces zatrudniania. Aby wesprzeć ten proces, kuratoria oświaty udostępniły narzędzia służące dotychczas rekrutacji nauczycieli. Każda szkoła, zgodnie z prawem, publikuje ogłoszenia o wolnych godzinach i etatach na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty, gdzie wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać bezpośrednio do danej szkoły.

Link do formularz dla szukających zatrudnienia jako pomoc nauczyciela TUTAJ


Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka