null

Power Vet

Drukuj otwiera się w nowej karcie

POWER VET „ELAN PL European Local Authority Network- Wizja Europejskiej Współpracy”

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zrealizowało Projekt ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-024735 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2016-2018.

Termin realizacji: grudzień 2016 – czerwiec 2018

Grupa docelowa: pracownicy WCIES (specjaliści, konsultanci, doradcy metodyczni)

Budżet projektu: 91 203,00 EUR

Koordynacja: Małgorzata Zasuńska – koordynatorka współpracy międzynarodowej

Opis projektu i cele: Celem projektu była organizacja dziewięciu szkoleń zagranicznych typu job-shadowing dla 61 pracowników WCIES w oparciu o współpracę instytucji w ramach europejskiej sieci władz edukacyjnych ELAN European Local Authority Network oraz projektu Razem Ciekawiej. Sieć ELAN została stworzona przez instytucje współpracujące wcześniej w ramach różnych projektów Erasmus+ i Comenius REGIO w celu wspierania współpracy szkół i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli w ośrodkach partnerskich. W niniejszym projekcie partnerami były placówki edukacyjne i władze oświatowe z Ferrol (Hiszpania), Cardiff (Wielka Brytania), Norymbergi (Niemcy), Glasgow (Wielka Brytania),  Lamego (Portugalia), Jüri (Estonia), Tarragony (Hiszpania), Tuusula (Finlandia), Palermo (Włochy).

Poniżej zamieszczamy wykaz wszystkich placówek partnerskich, zaangażowanych w organizację job-shadowing dla naszych uczestników lub bezpośrednio w przyjęcie ich w swojej placówce.

1. Jüri Gümnaasium - Estonia, Talin

2. Hyökkälän Koulu - Finlandia, Tuusula

3. CFR - Hiszpania, Ferrol

4. CEIP RECIMIL - Hiszpania, Ferrol

5. IES FENE - Hiszpania, Ferrol

6. CPR Sta. Juana de Lestonnac - Hiszpania, Ferrol

7. CEIP Ponte de Xubia - Hiszpania, Ferrol

8. CPI Atios - Hiszpania, Ferrol

9. CFA Josepa Massanes i Dalmau - Hiszpania, Tarragona

10. Staatliches Schulamt in der Stadt Nürnberg - Niemcy, Norymberga

11. Agrupamento de Escolas Latino Coelho - Portugalia, Lamego

12. Cardiff Council - Wielka Brytania, Cardiff

13. Greenway Primary - Wielka Brytania, Cardiff

14. Whitchurch Primary - Wielka Brytania, Cardiff

15. Ninian Park School - Wielka Brytania, Cardiff

16. Cadoxton Primary - Wielka Brytania, Cardiff

17. Thornhill Primary - Wielka Brytania, Cardiff

18. Millbrook Primary School - Wielka Brytania, Newport

19. Cantonian High School - Wielka Brytania, Cardiff

20. Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd - Wielka Brytania, Cardiff

21. Glasgow City Council Education Services - Wielka Brytania, Glasgow

22. Lamlash Nursery School - Wielka Brytania, Glasgow

23. Hilltop Nursery School - Wielka Brytania, Glasgow

24. Belhaven Nursery School - Wielka Brytania, Glasgow

25. D. D. “C. Maneri – Ingrassia” - Włochy, Palermo.

Tematyka szkoleń typu job-shadowing 1-1 koncentrowała się na podnoszeniu kompetencji:

a. metodycznych poprzez prowadzenie obserwacji lekcji, analizę metod, narzędzi i strategii pracy w klasie oraz współpracy z rodzicami oraz systemu wspomagania nauczycieli,

b. interkulturowych,

c. pracy z klasą wielokulturową, w tym pracy z uchodźcami,

d. komunikacyjnych w językach obcych, głównie w języku angielskim,

e. w zakresie wykorzystania TIK,

f. w zakresie inicjowania, uczestniczenia i prowadzenia projektów współpracy międzynarodowej.

Rezultaty projektu: Projekt zakładał wymianę dobrych praktyk pracy między partnerami w celu wdrażania najlepszych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, podniesienie kompetencji w zakresie ewaluacji i oceniania pracy ucznia (formative i summative assessment), indywidualizowanie wymagań i procesu nauczania oraz promowanie tolerancji i różnorodności w szkołach. WCIES, organizując szkolenia job-shadowing w placówkach edukacyjnych za granicą, wsparł swoich pracowników w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, promocji uczenia się przez całe życie, a także nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Uczestnicy poszerzający swoje kompetencje zawodowe przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki, uatrakcyjnienia oferty szkoleniowej i w konsekwencji do inicjowania pozytywnych zmian w warszawskich szkołach.

eTwinning

 

Załączniki: