null

Polskie Centrum Programu Safer Internet #5 | WCIES poleca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej Polskiego Centrum Programu Safer Internet, którego działania mają na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.

Debata „Ciało nie określa”

 

 

 

Debata odbędzie się 25 listopada o godz. 12:00 na profilu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na Facebook’u.
 • Czy profesjonaliści i rodzice mogą zapobiegać szkodliwemu wpływowi wzorców urody na dobrostan psychiczny młodych ludzi i ich zachowania?
 • Co mogą zrobić, aby medialne obrazy straciły moc oddziaływania na to jak młodzi ludzie postrzegają siebie, swoją wartość i swoje możliwości?
 • W jaki sposób mogą ich wspierać w ciałoneutralności?

W debacie udział wezmą: Małgorzata Iwanek, Barbara Pietruszczak, prof. dr hab. Katarzyna Schier, Przemysław Staroń oraz Łukasz Wojtasik. Spotkanie poprowadzi Ewa Dziemidowicz.


Zapisy na debatę 
kliknij  


Webinar „Szkodliwe treści w internecie”

 

 

Webinar odbędzie się 29 listopada o godz. 19:00 na Facebooku OSE.

 • Co zaliczamy do szkodliwych treści w internecie?
 • Jak wpierać uczniów w zdrowym korzystaniu z technologii cyfrowych?
 • Jak wprowadzać w środowisku szkolnym konstruktywne zmiany?

W wydarzeniu wezmą udział:

 • Tomasz Rożek, dziennikarz i twórca ,,Nauka. To lubię";
 • Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK;
 • Marta Wojtas, psycholożka i trenerka.

Seminarium eksperckie Nadużywanie ekranów przez dzieci i młodzież

 

 

Seminarium odbędzie się 2 grudnia w godzinach 11:00  13:00. Transmisja będzie prowadzona na profilu PCPSI na Facebooku.

Program spotkania:

 • Rozmowa z Dorotą Jabłońską (Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”)
 • Joanna Flis (Pracowania Pomocy Psychologicznej) Detoks cyfrowy, jak go zaplanować, przeprowadzić i utrzymać efekty
 • Marta Witkowska (NASK PIB) Świetnie poinformowani, aktywni, towarzyscy… i sfomowani. Młodzi internauci a lęk przed odłączeniem
 • Marta Wojtas (FDDS) Wzmacnianie zdrowych nawyków korzystania z nowych technologii u dzieci i młodzieży

Seminarium jest przeznaczone dla nauczycieli, osób pracujących z dziećmi, rodziców, osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa online.

Zapisy na seminarium  kliknij


Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii.