null

Po pierwsze – zapobiegać | 20. 04 i 20.05

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w warsztatach nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, którzy są gotowi rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 20 kwietnia i 10 maja 2022 r., w godzinach: 9.00 – 14.00.

 Dzieci i młodzież wzrastają w warunkach, które socjologowie nazywają „kulturą terapeutyczną”. Mnoży się liczba diagnoz, nie tylko klinicznych, opierających się na wynikach badań, lecz również pop-psychologicznych, które nie mają naukowych podstaw. Mnoży się liczba specjalistów od pomocy psychologicznej i orzeczeń. Jednocześnie  dochodzi do dwóch paradoksalnych sytuacji: „patologizacji normy” w swej różnorodności (każde dziecko zachowujące się nietypowo może być wysłane do specjalisty) i „normalizacja patologii” (w imię tolerancji lekceważy się zachowania, które mogą być szkodliwe dla młodego człowieka i środowiska uczniowskiego). Przede wszystkim jednak realizacja programów profilaktycznych (o niepotwierdzonej lub małej skuteczności) zastępuje systematyczne oddziaływania „profilaktyki dnia codziennego” jako elementu wychowania.

A zapobieganie oznacza mniejsze koszty (finansowe, czasowe, emocjonalne) niż terapia. Jakie są elementy takiej „codziennej profilaktyki” o potwierdzonej skuteczności – o tym będzie to spotkanie

 Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Po-pierwsze-zapobiegac