null

Kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
Tel.: 22 628 67 64, 723 248 852
e-mail: wcies@wcies.edu.pl

Sekretariat jest czynny w godz.: 8.00-16.00
E-mail: sekretariat@wcies.edu.pl
Sekretariat – numer wewnętrzny: 18
Faks – numer wewnętrzny: 12
Doradcy metodyczni – numer wewnętrzny: 19

Karolina Malczyk

P.o. dyrektor

karolina.malczyk@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 37) 

Małgorzata Barańska

Kierowniczka Pracowni Doradztwa Metodycznego

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 20)

Beata Zuziak

Zastępczyni kierowniczki Pracowni Doradztwa Metodycznego

beata.zuziak@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 11)

Beata Walkiewicz

Kierowniczka Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

beata.walkiewicz@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 17)

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Zastępczyni kierowniczki Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 36)

Beata Łuba-Krolik

Kierowniczka Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Szkół i Placówek Oświatowych

beata.luba@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 15)

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Kierowniczka Pracowni Wychowania i Profilaktyki

izabela.dacewicz@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 14)

Izabela Witczak

Kierowniczka Pracowni Wspierania Warszawskich Projektów i Programów Edukacyjnych

izabela.witczak@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 17)

Małgorzata Zasuńska

Kierowniczka Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej

malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 21)

Irena Grabarczyk 

Specjalistka ds. wczesnej edukacji językowej Centrum  Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

irena.grabarczyk@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 26)

Julia Koszewska     

Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej oraz zarządzania zbiorami Centrum  Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

julia.koszewska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 22)

Beata Grzelak                   

Kierowniczka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego 

beata.grzelak@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 24)

Teresa Prochowska 

Kierowniczka Pracowni Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek

teresa.prochowska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 25)

Ewa Borgosz

Koordynatorka ds. wspólpracy z rodzicami

rodzice@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 25)

Małgorzata Meissner

Inspektorka Ochrony Danych

malgorzata.meissner@wcies.edu.pl, daneosobowe@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 11)

Adam Chałabis

Głowny specjalista ds. zamówień pubicznych

adam.chalabis@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 39)

Mirosława Winiarz

Główna specjalistka ds. pracowniczych i zarządzania nieruchomością

miroslawa.winiarz@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 40)

Grażyna Jaworska

Główna sepecjalistka ds. obsługi finansowej

grazyna.jaworska@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 23)

Zofia Gryszko-Kulesza

Specjalistka ds. obsługi organizacyjno-finansowej  

zofia.gryszko-kulesza@wcies.edu.pl (numer wewnętrzny telefonu: 28)