null

Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje | SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE ONLINE | 10. 01

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak wyglądają praktyki w zakresie partycypacji młodzieży w Polsce i zagranicą? Seminarium z pewnością dostarczy inspiracji i wiedzy wszystkim, którzy pracują lub planują pracę z młodymi ludźmi. Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Seminarium on-line odbędzie się 10 stycznia 2022 r., w godzinach 16.30-19.00. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

 

Przygotowanie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i adekwatnych narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny – wychowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia ono przede wszystkim kształtowanie rzeczywistości, dla której punktem odniesienia są potrzeby i aspiracje młodych ludzi oraz ich samorozwój, bycie tu i teraz na zasadach i warunkach, które są przyjazne wszystkim.

Więcej informacji ► link

Załączniki: